Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Zgromadzenia męskie

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

Congregatio Missionariorum a Sacra Familia, MSF

Dom generalny
Curia Generalizia MSF; Via Odoardo Beccari, 41; 00154 Roma
0-03906 57 25 06 39
0-03906 575 51 92
curiamsf@misafa.org
przełożony generalny:
ks. Augustinus Purnama MSF

Dom Prowincjalny
ul. Małoszyńska 27
60-176 Poznań
61 868 99 81
61 8689927 *33
kuria@msf.opoka.org.pl
Przełożony prowincjalny
ks. dr Piotr Jacek Krupa MSF

Domy zakonne w Diecezji

ul. Klasztorna 5, 83-423 Wielki Klincz
58 686 14 85
58 686 44 99
58 686 14 85 wew. 30
wielkiklincz-msf@msf.opoka.org.pl
przełożony:
ks. dr Bogusław Kudla MSF
liczba ojców: 8; braci: 1

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.