Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Zgromadzenia żeńskie

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek-Samarytanek Krzyża Chrystusowego

Congregatio Sororum Benedictinarum Samaritanarum
a Cruce Christi

Dom generalny
Niegów, ul. Klonowa 1, 07-230 Zabrodzie
29 757 12 82

Przełożona generalna:
m. Anuncjata Elwira Zdunek

Domy zakonne w Diecezji

Bielawki 47, 83-130 Pelplin
58 536 16 59
przełożona:
s. Goretti Katarzyna Piotrkowska
liczba sióstr: 8

ul. Kasztanowa 2, 77-124 Parchowo
59 821 44 83
przełożona:
s. Krystyna Beata Stryjczak
liczba sióstr: 6