Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Projekty Unijne

Wyniki postępowania na udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego dostawy dodatkowego wyposażenia do Domu Artysty w Pelplinie w ramach projektu pn. „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury – modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków…”.

Opublikowano: 12 października 2022


W wyniku przeprowadzonego postępowania na udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego dostawy dodatkowego wyposażenia do Domu Artysty w Pelplinie w ramach projektu pn. „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury – modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie”, do realizacji zamówienia wybrano

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ADAM-POL Adam Adamowski, Frank, ul. Kociewska 46, 83-260 Kaliska,
oferującego cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 89 851,50 zł brutto.

Oferta PHU ADAM-POL Adam Adamowski jest kompletna, zgodna z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym i zgodnie z ustalonymi kryteriami oceny ofert jest najkorzystniejsza spośród złożonych ofert, podlegających badaniu.