Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Projekty Unijne

Wyniki postępowania na udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego Realizacji dodatkowych prac i robót budowlanych w ramach projektu „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej”...

Opublikowano: 15 grudnia 2022


Wyniki postępowania na udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego Realizacji dodatkowych prac i robót budowlanych w ramach projektu „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej” obejmujących remont dachu Bazyliki Katedralnej w Pelplinie wraz z wykonaniem pozostałych prac w obrębie dachu, tj.: remontu sygnaturki, modernizacji instalacji odgromowej, wymiany rynien, wymiany okien w dachu, konserwacją dzwonów oraz budowa urządzeń wodnych do poboru wód powierzchniowych.

Treść ogłoszenia:
W wyniku przeprowadzonego postępowania na udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego Realizacji dodatkowych prac i robót budowlanych w ramach projektu „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej” obejmujących remont dachu Bazyliki Katedralnej w Pelplinie wraz z wykonaniem pozostałych prac w obrębie dachu, tj.: remontu sygnaturki, modernizacji instalacji odgromowej, wymiany rynien, wymiany okien w dachu, konserwacją dzwonów oraz budowa urządzeń wodnych do poboru wód powierzchniowych, do realizacji zamówienia wybrano AF HERITAGE Project Sp. z o.o., z siedzibą ul. Rejenta 8A, 80-119 Gdańsk, oferującego cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 11. 789 648,84 zł brutto.

Oferta AF HERITAGE Project Sp. z o.o. jest kompletna, zgodna z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym i zgodnie z ustalonymi kryteriami oceny ofert uzyskała maksymalną liczbę punktów.