Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Projekty Unijne

Wyniki postępowania na udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego Realizacja dodatkowych prac i robót budowlanych w ramach projektu „Bazylika Katedralna w Pelplinie...

Opublikowano: 18 maja 2023


Tytuł ogłoszenia:

Wyniki postępowania na udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego Realizacja dodatkowych prac i robót budowlanych w ramach projektu „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej” obejmujących budowę urządzeń wodnych do poboru wód powierzchniowych dla celów przeciwpożarowych.

Treść ogłoszenia:

W wyniku przeprowadzonego postępowania na udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego Realizacja dodatkowych prac i robót budowlanych w ramach projektu „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej” obejmujących budowę urządzeń wodnych do poboru wód powierzchniowych dla celów przeciwpożarowych, do realizacji zamówienia wybrano AF HERITAGE Project Sp. z o.o., z siedzibą ul. Rejenta 8A, 80-119 Gdańsk, oferującego cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 395 000,00 zł brutto. Oferta AF HERITAGE Project Sp. z o.o. jest kompletna, zgodna z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym i zgodnie z ustalonymi kryteriami oceny ofert uzyskała maksymalną liczbę punktów.