Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Projekty Unijne

Unieważnienie postępowania z dnia 10.11.2022 r. Nr 1/POIiŚ/11/2022.

Opublikowano: 9 maja 2023


Unieważnia się ogłoszone w dniu 10.11.2022 r. Nr 1/POIiŚ/11/2022 Ogłoszenie o zamówieniu na Realizacja dodatkowych prac i robót budowlanych w ramach projektu „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej” obejmujących remont dachu Bazyliki Katedralnej w Pelplinie wraz z wykonaniem pozostałych prac w obrębie dachu, tj.: remontu sygnaturki, modernizacji instalacji odgromowej, wymiany rynien, wymiany okien w dachu, konserwacją dzwonów oraz budowa urządzeń wodnych do poboru wód powierzchniowych, w skutek nie przyznania środków publicznych, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Pelplin, 9.05.2023 r.