Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Projekty Unijne

KCK. Wyniki postępowania na udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego dostawy sprzętu elektronicznego, RTV i zestawów nagłośnieniowych do Kociewskiego Centrum Kultury w Pelplinie w ramach projektu pn. „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury – modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie”.

Opublikowano: 27 września 2022


W wyniku przeprowadzonego postępowania na udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego dostawy sprzętu w elektronicznego, RTV i zestawów nagłośnieniowych do Kociewskiego Centrum Kultury w Pelplinie w ramach projektu pn. „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury – modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie”, do realizacji zamówienia wybrano: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ELEKTRO-TECHNIKA Adam Torłop oferującego cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości: 102 900,00 złotych brutto.

Oferta PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ELEKTRO-TECHNIKA Adam Torłop jest kompletna, zgodna z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym i zgodnie z ustalonymi w zapytaniu ofertowym kryteriami jest najkorzystniejsza spośród złożonych ofert, podlegających badaniu.