Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Kapłani

ks. Jarosław Babiński

doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej,
doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii,
profesor uczelni na Wydziale Teologicznym w Katedrze Teologii Dogmatycznej

Dane biograficzne

Aktualny urząd

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

  Pracownik naukowy od 2007 r.

Dane kontaktowe

  Brak informacji o danych kontaktowych

Dodatkowo pełnione funkcje

 • Kierownikkierunku Teologia na WT UKSW
 • KierownikZakładu Teologii Systematycznej w Instytucie Nauk Teologicznych na WT UKSW
 • Ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej
 • Wykładowca teorii poznania i antropologii filozoficznej w WSD w Pelplinie
 • Zastępca kierownika Polskiego Towarzystwa Teologicznego, Oddział w Pelplinie
 • Redaktor tematyczny „Studiów Pelplińskich” w zakresie filozofii