Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Kapłani

ks. Andrzej Piernikarczyk

doktor teologii

Dane biograficzne

Aktualny urząd

Dane kontaktowe

Dodatkowo pełnione funkcje

  • Wykładowca teologii duchowości w WSD w Pelplinie
  • Spowiednik alumnów w WSD w Pelplinie