Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Kapłani

ks. Sławomir Kunka

doktor nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej

Dane biograficzne

Aktualny urząd

  • Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie

    Ojciec duchowny od 2015 r.

Dane kontaktowe

Dodatkowo pełnione funkcje

  • Wykładowca teologii dogmatycznej: Bóg Stworzyciel i łaska, eschatologia, proseminarium, wprowadzenia w chrześcijaństwo: podstawowe pojęcia teologiczne w WSD w Pelplinie
  • Cenzor ksiąg religijnych