Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Diecezja
Pelplińska
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Patron - Święty Wawrzyniec

Święty Wawrzyniec


Św. Wawrzyniec (Juliusz Cezary Russo) urodził się 22 lipca 1559 r. w Brindisi, gdzie  też przyjęty został do wspólnoty franciszkanów konwentualnych w roku 1567. Po ukończeniu tamtejszego małego seminarium  wyjechał do stryja, który jako kapłan diecezjalny prowadził prywatną szkołę w Wenecji. W 1575 r. wstąpił do zakonu kapucynów i przyjął imię  Wawrzyniec. Po złożeniu ślubów studiował w Padwie logikę i filozofię  oraz  teologię w Wenecji. Tam też został wyświęcony w 1582 r. na kapłana i mianowany profesorem teologii dla kleryków kapucyńskich. By lepiej zrozumieć  Pismo św.  studiował języki: hebrajski, aramejski, chaldejski i grecki.

W 1586 roku Wawrzyniec został mianowany gwardianem oraz mistrzem nowicjatu, w trzy lata potem prowincjałem w Toskanii, w  1594 roku   przełożonym prowincji weneckiej, a w 1598 prowincjałem w Szwajcarii. Założył klasztory kapucynów w Pradze, w Wiedniu i w Grazu.

W 1601 r. podczas  wojny z Turkami na Węgrzech, zwycięsko prowadził wojsko w bitwie pod  Białogrodem.
W roku następnym, w wieku lat 43, na kapitule generalnej został wybrany przełożonym generalnym zakonu. Podczas  trzech kolejnych  3 lat przemierzając pieszo Europę wizytował klasztory, odbywając wszędzie kapituły, by usuwać nadużycia i zachęcić do obserwancji.

W 1606 r., na prośbę cesarza niemieckiego, papież Paweł V wysłał Wawrzyńca do Czech, gdzie głosił płomienne kazania i prowadził liczne dysputy dla nawrócenia tamtejszych husytów i protestantów. Wawrzyniec zorganizował także koalicję państw chrześcijańskich przeciw Unii Protestanckiej pod dowództwem Hiszpanii – Ligę Świętą. W 1613 r. zakon powierzył mu urząd generalnego definitora i wizytatora prowincji Piemontu a następnie prowincjała Ligurii (Genui).
22 lipca 1619 roku zmarł w Lizbonie podczas misji dyplomatycznej.

Choć działy się po jego śmierci liczne cuda, splot skomplikowanych zdarzeń spowodował, że jego beatyfikacji, dopiero w 1783, roku dokonał Papież Pius VI a kanonizacji papież Leon XIII w 1881 roku.


Wawrzyniec pozostawił po sobie bogatą spuściznę literacką i teologiczną. Wszystkie jego pisma zebrano aż w 15 tomach. Ze względu na nie Jan XXIII ogłosił w 1959 r. św. Wawrzyńca z Brindisi doktorem Kościoła. Wśród nich wyróżniają się kazania, dzieła egzegetyczne i apologetyczne. Najcenniejszym z nich to Dzieje luteranizmu i jego teologia. Codzienne sprawowanie Mszy św. uczynił centrum swojego życia. Zwykł był mawiać: „Msza święta jest moim niebem na ziemi”. Często w czasie jej sprawowania zalewał się łzami. Kiedy choroba nie pozwalała mu się poruszać, prosił, by go do ołtarza przynoszono. Święty Wawrzyniec jest patronem zakonu kapucynów.

W ikonografii przedstawiany jest w brązowym habicie kapucyńskim. Jego atrybutami są: obraz Matki Bożej, krucyfiks, księga, pióro, czaszka, lilia, anioł z koroną.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.