Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Parafie

Parafia pw.

Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kosobudy

Dekanat: Bruski

Adres parafii: ul. Kościelna 1, Kosobudy, 89-632 Brusy
woj. pomorskie, powiat chojnicki, gmina Brusy

Dane teleadresowe:

Liczba wiernych: 794

Księża pracujący w parafii

Porządek nabożeństw

Porządek nabożeństw

Niedziele i święta:

08:00, 11:00

Święta "zniesione":

08:00, 18:00

Dzień powszedni:

08:00

Kościoły filialne i kaplice

Brak kościołów filialnych i kaplic

Odpust:

Najświętszego Serca Pana Jezusaipsa die

Historia parafii:

Parafia powstała w 1975 roku, wyodrębniona z terenu parafii w Brusach. Poewangelicki kościół budowany był w latach 1869-1871.

Przynależność miejscowości i ulic do parafii:

Chłopowy, Kinice

Poprzedni proboszczowie:

  • ks. Bolesław Śledź (1975-1998)

Kapłani pochodzący z parafi:

  • ks. Stanisław Leszczyński
  • ks. Gerard Janikowski CR
  • ks. Edmund Ossowski SAC
  • ks. Mirosław Romanowski

ul. Kościelna 1, Kosobudy, 89-632 Brusy woj. pomorskie, powiat chojnicki, gmina Brusy