Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Parafie

Parafia pw.

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Grzybno

Dekanat: Kartuski

Adres parafii: Grzybno, ul. Długa 36, 83-300 Kartuzy,
woj. pomorskie, powiat kartuski, gmina Kartuzy

Liczba wiernych: 1.650

Księża pracujący w parafii

Pomoc duszpasterska:

Porządek nabożeństw

Porządek nabożeństw

Niedziele i święta:

08:00, 10:00, 11:30, 17:00

Święta "zniesione":

08:00, 16:00, 18:00

Dzień powszedni:

17:00, 18:00

Kościoły filialne i kaplice

Brak kościołów filialnych i kaplic

Odpust:

Niepokalanego Poczęcia NMPipsa die

Historia parafii:

Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP została erygowana 1 października 2000 r. Budowę nowej świątyni rozpoczęto w lutym 2004 r. 5 grudnia tegoż roku wmurowano kamień węgielny, który pochodzi z wałów jasnogórskich i został poświęcony w Krakowie przez papieża Jana Pawła II w czasie jego pielgrzymki do Polski. 8 grudnia 2009 r. poświęcenia kościoła dokonał biskup Jan Bernard Szlaga.

Przynależność miejscowości i ulic do parafii:

Bielawy, Brzeziny, Kobysewo, Merglowa Góra, Pieciska, Sarnowo, Szarłata, Ucisko

Poprzedni proboszczowie:

  • ks. Piotr Brzeski (2000-2013)

Kapłani pochodzący z parafi:

  • ks. Sławomir Serkowski

Grzybno, ul. Długa 36, 83-300 Kartuzy, woj. pomorskie, powiat kartuski, gmina Kartuzy