Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Parafie

Parafia pw.

Świętego Antoniego Padewskiego

Dólsk

Dekanat: Jeżewski

Adres parafii: Dólsk, 86-140 Drzycim,
woj. kujawsko-pomorskie, powiat świecki, gmina Drzycim

Dane teleadresowe:

Liczba wiernych: 534

Księża pracujący w parafii

Porządek nabożeństw

Porządek nabożeństw

Niedziele i święta:

12:00

Dzień powszedni:

18:00

Kościoły filialne i kaplice

Brak kościołów filialnych i kaplic

Odpust:

Św. Antoniego Padewskiego - niedziela po 13 czerwca

Historia parafii:

Kościół zbudowany został w latach 1905-1907 przez protestanckich kolonizatorów niemieckich, służył jako zbór oraz symbol germanizowania tych terenów. 19 kwietnia 1945 r. kościół został przekazany przez ówczesną władzę powiatu świeckiego parafii Drzycim jako kościół filialny. W 1965 r. utworzono w Dólsku samodzielną parafię.

Przynależność miejscowości i ulic do parafii:

Bedlenki, Biechowo, Biechówko, Klufta, Lubocheń, Mały Dólsk, Wyrwa

Poprzedni proboszczowie:

  • ks. Zbigniew Landowski (1977-1980)
  • ks. Feliks Lipiński (1980-1983)
  • ks. Walenty Wikaryjczak (1983-1985)
  • ks. Roman Zieliński (1985-1994)
  • ks. Andrzej Piesik (1994-2013)
  • ks. Roman Zieliński (2013)
  • ks. Tadeusz Olszewski (2013-2019)
  • ks. Marian Knut (2019-2022)

Kapłani pochodzący z parafi:

  • ks. Marcin Wojtasik

Dólsk, 86-140 Drzycim, woj. kujawsko-pomorskie, powiat świecki, gmina Drzycim