Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Unia Europejska
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Ruchy

Droga Neokatechumenalna


Ksiądz odpowiedzialny w Diecezji
ks. prałat Piotr Wysga
Odpowiedzialni za wspólnoty w Diecezji
Andrzej Wojtera – anwoj@post.pl
Janusz Dubiela – janusz_dubiela@wp.pl
HISTORIA

Początki Drogi sięgają lat 60-tych. Jej inicjatorami są  świeccy Kiko Arguello i Carmen Hernandez, którzy rozpoczynają swą działalność w ubogich przedmieściach  Madrytu. Po ponad 40 latach wspólnoty Drogi są rozprzestrzenione na całym niemal świecie. W minionym  roku Ojciec Święty ostatecznie zatwierdził Statut Drogi  Neokatechumenalnej. Jest to potwierdzenie, że charyzmat Drogi jest darem Bożym dla wsparcia Kościoła. W naszej diecezji Neokatechumenat  istnieje od roku 1992.

CHARYZMAT

Droga Neokatechumenalna stara się konkretnie  pomagać osobom we wzrastaniu wiary. Ofiaruje metodę,  którą  zaproponował  Jan  Paweł  II  (przemówienie  na  VI Sympozjum Rady Konferencji Episkopatów Europy,  11 października 1985 r.), wzywając biskupów, by powrócić do najbardziej pierwotnego modelu apostolskie- go. Wychodzi on od żywej wspólnoty chrześcijańskiej,  która daje znaki miłości i jedności: „<Miłujcie się tak, jak  Ja was umiłowałem>, <Bądźcie doskonale zjednoczeni,  aby świat uwierzył…>. To właśnie taka miłość jest świadectwem dla niewierzących, ateistów. Tylko przez taką  miłość mogą oni rozpoznać Chrystusa.” Polega ona na  inicjacji  chrześcijańskiej,  katechumenacie,  który  realizuje się w małej wspólnocie. Staje się ona jakby łonem,  zwierciadłem  pozwalającym  człowiekowi  odkryć  kim  jest i wzrastać w wierze (por. Kiko Arguello, wywiad  dla KAI, 07.04.2009).  Wspólnoty  dbają  o  autentyczność  i  pełnię  życia  chrześcijańskiego. Widać to po owocach: odbudowane  rodziny (otwarte na życie, często wielodzietne), wielu  młodych uratowanych od narkotyków, tysiące powołań do seminariów (zwłaszcza do Międzynarodowych  Seminariów  Misyjnych  Redemptoris  Mater),  do  życia  konsekrowanego  i  kontemplacyjnego,  wreszcie  zapał  misyjny  wielu  braci  (rodziny  w  misji,  katechiści  wędrowni i lokalni, misje parafialne na placach i ulicach,  ewangelizacja po domach, itd.), który jest odpowiedzią  na apel Ojca Świętego o Nową Ewangelizację. Droga zasadniczo działa w parafiach. Proponuje  oparcie życia parafialnego o małe wspólnoty i otwarcie  parafii na nie.

FORMACJA

Ciągła  formacja  roczna:  Liturgia  Słowa  raz  w  tygodniu. Eucharystia niedzielna co tydzień (w małej  wspólnocie w sobotę wieczór), konwiwencja (dzień  skupienia)  co  miesiąc,  laudesy  z  dziećmi  w  każdą  niedzielę (od pewnego etapu), indywidualna Liturgia Godzin (od pewnego etapu). 

Formacja dodatkowa: Triduum Paschalne z całonocną Paschą, Czuwanie na Pentecoste (Zesłanie Ducha  Świętego),  katechezy  z  okazji  Adwentu,  Wielkiego  Postu, Paschy, raz w roku konwiwencja formacyjna  z katechistami (2-3 dni), konwiwencja początku roku  ewangelizacyjnego, pielgrzymki, spotkania powołaniowe, nocne adoracje, różaniec itd.

FORMY POSŁUGIWANIA W PARAFII

  • prowadzenie katechumenatu pochrzcielnego dla dorosłych i młodzieży na zaproszenie proboszcza poprzedzonego katechezami  początkowymi
  • stałe wychowanie wiary wspólnot, które skończyły  Drogę  katechumenatu  pochrzcielnego  jako  droga  odnowy w parafii
  • służba  biskupom  i  proboszczom  w  prowadzeniu  chrześcijańskiego wtajemniczenia nieochrzczonych
  • służba katechezie np.: misje ewangelizacyjne, ewangelizacja po domach, promocja powołań itd.
JAK WŁĄCZYĆ SIĘ DO GRUPY

Proboszcz podejmuje decyzję o otwarciu Drogi w pa- rafii. Osoby zainteresowane po wysłuchaniu katechez  wstępnych zakończonych konwiwencją (dni skupienia)  podejmują osobistą decyzją rozpoczęcia Drogi. Do istniejących wspólnot mogą dołączyć współmałżonkowie  osób będących już we wspólnocie.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.