Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Unia Europejska
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Ruchy

Grupy Modlitwy św. o. Pio


HISTORIA

Pierwsze  Grupy  Modlitwy  powstały  z  inicjatywy  Ojca Pio około 1947 roku, a w 1949 r. wydano Statut,  dokument regulujący ich działalność. 

Od początku Grupy Modlitwy były związane z Domem Ulgi w Cierpieniu, który dawał im pierwsze wskazówki co do prawidłowego funkcjonowania, kierował  nimi,  poprawiał  błędy.  Z  czasem  zaczęły  powstawać  w różnych parafiach Włoch, a także poza ich granicami.  Dziś działają w wielu parafiach, zakonach, klasztorach  i szpitalach na świecie. Pod kierunkiem przewodników  duchowych różnych reguł i zakonów. 

CHARYZMAT

Grupy Modlitwy chcą współpracować w urzeczywistnianiu Królestwa Bożego według nauki Jezusa, kierując się ogólnymi zasadami franciszkańskiej duchowości Ojca Pio:

  • pełne  i  bezwarunkowe  przylgnięcie  do  nauki  Kościoła katolickiego, kierowanego przez Papieża i Bi- skupów,
  • posłuszeństwo Papieżowi i Biskupom, których rzecznikiem jest kapłan, dyrektor duchowny, mianowany  przez biskupa,
  • modlitwa  z  Kościołem,  za  Kościół  i  w  Kościele,  z  czynnym  uczestnictwem  w  życiu  liturgicznym  i  sakramentalnym,  przeżywanym  jako  szczyt  wewnętrznej jedności z Bogiem,
  • wynagrodzenie poprzez udział w cierpieniach Chrystusa według nauki św. Pawła,
  • czynna miłość, niosąca ulgę cierpiącym i potrzebującym, jako praktyczne urzeczywistnienie miłości ku  Bogu. 
FORMACJA

Ciągła formacja roczna: comiesięczna wspólna Msza Święta połączona ze spotkaniem formacyjnym

FORMY POSŁUGIWANIA W PARAFII

  • podejmowanie inicjatyw ewangelizacyjnych zgodnie  z aktualnymi działaniami duszpasterskimi w parafii
  • modlitwa
  • akcje charytatywne
JAK WŁĄCZYĆ SIĘ DO GRUPY

Grupy  modlitwy  są  tworzone  z  wiernych,  którzy  zamierzają wprowadzić w czyn wezwanie Jezusa Chrystusa do modlitwy. Są erygowane przy jakimś kościele  lub kaplicy przez Ordynariusza miejsca albo przynajmniej  przez  niego  zatwierdzone.  Tam  się  gromadzą  okresowo pod kierunkiem Dyrektora duchowego, aby  się modlić i innych do modlitwy pociągać, w jedności  z hierarchią Kościoła, według wskazań duchowych podanych przez Ojca Pio z Pietrelciny. 

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.