Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Ruchy

Ruch Szensztacki


Duszpasterz Ruchu Szensztackiego w Polsce
o. Arkadiusz Sosna (Instytut Ojców Szensztackich)
Siostra odpowiedzialna za Ruch w diecezji:
s. M. Celestyna Krasoń, Szensztacki Instytut Sióstr Maryi
Parafie, w których odnajdziesz Ruch
Kartuzy (św. Kazimierza) – rodziny, matki, krąg MTA pielgrzymującej
Kartuzy (Wniebowzięcia NMP) – matki, krąg MTA pielgrzymującej
Lębork (NSPJ) – rodziny
Cewice – rodziny
Mosty – rodziny
Łęczyce – rodziny
Szensztacki Instytut Sióstr Maryi
ul. J. Piłsudskiego 1
83-300 Kartuzy
(058) 681 20 24
duszpasterstwo@szensztat.pl
https://szensztat.pl
HISTORIA

Ruch Szensztacki jest maryjno-apostolskim  ruchem  religijnej odnowy. Nazwa ruchu pochodzi od miejsca powstania – Schoenstatt (Niemcy)  leżącego  niedaleko miasta Koblencji (Koblenz).

Obecnie Szensztat jest znanym w świecie miejscem pielgrzymkowym.  Duchowe  centrum  ruchu  stanowi mała kapliczka Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej.  W niej w dniu 18.10.1914 r. Założyciel – o. Józef Kentenich oraz jego wychowankowie z gimnazjum Księży  Palotynów zawierzyli swe życie Matce Bożej w przymierzu  miłości.  Z  odwagą  i  ufnością  wyrazili  wobec  Matki Bożej swoje prośby:

  • by  z  tego  miejsca  pociągała  ku  sobie  młode  serca i kształtowała je według wzoru  swojego Syna,
  • by  kaplica  stała  się  miejscem  pielgrzymkowym,  sanktuarium,  w  którym  doświadczyć  można  łaski  zadomowienia, wewnętrznej przemiany i gorliwości  apostolskiej.

W zawartym przymierzu zobowiązali się ofiarowywać  Maryi wszystkie wysiłki związane z życiem wiary,  szczególnie z pracą nad uszlachetnieniem swojego charakteru  oraz swoje apostolskie zaangażowanie. 

W ciągu lat Ruch Szensztacki dynamicznie się rozwijał  a  wspomniana  kapliczka  stała  się  Sanktuarium  promieniującym życiem religijnym  na cały świat. Pielgrzymi  odnajdują  tutaj  duchową  Ojczyznę,  doświadczają przemiany serca a ich życie w służbie Kościołowi  nabiera głębokiego sensu. 

Obecnie Ruch Szensztacki zrzesza ponad trzy miliony osób, które ubogacają Kościoły lokalne w osiemdziesięciu krajach o różnych kulturach. Jego życie koncentruje się wokół sanktuariów Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej (ponad sto osiemdziesiąt w świecie).

CHARYZMAT

Ruch Szensztacki stawia sobie za cel „wychowanie  nowego człowieka w nowej społeczności”. Czerpie przy  tym z charyzmatu swojego założyciela o. Józefa Kentenicha,  który  był  utalentowanym  wychowawcą,  ojcem  duchownym  i  przewodnikiem  zarówno  dla  duchownych, osób konsekrowanych jak również dla świeckich:  małżonków, młodzieży, dzieci. Pozostawił w swojej duchowej spuściźnie system pedagogiczny, przy pomocy  którego członkowie ruchu kształtują swoje życie ukierunkowane na osiągnięcie świętości w życiu codziennym.   

W  duchowości  szensztackiej  akcentuje  się  wiarę  w Opatrzność Bożą i maryjność. Ruch Szensztacki pragnie ożywiać w ludziach wiarę w Boga – kochającego  Ojca. Bóg objawił się w Jezusie Chrystusie. Dzięki ojcowskiej  opatrzności  Bóg  jest  blisko  człowieka  i  nieustannie doświadcza on Jego obecności:

  • codziennym życiu
  • w konkretnych wydarzeniach
  • w ludziach, we wspólnocie
  • w otaczającym świecie.

Ruch  Szensztacki  stara  się  wychowywać  osoby  do  życia  z  żywej  wiary,  by  za  wszystkim,  co  człowiek  doświadcza, co go spotyka, odkrywał Boga, który nieustannie do niego mówi i oczekuje jego odpowiedzi.

Ruch  Szensztacki wprowadza swych członków na  drogę oddania się Maryi w przymierzu miłości i inspiruje ich, by w jego duchu kształtowali swoje codzienne  życie. Więź z Matką Bożą staje się podstawą świętości  w życiu codziennym.

„Przymierze  miłości  z  Matką  Bożą  wpisane  w  historię naszego Ruchu jest odnowieniem, umocnieniem  i zabezpieczeniem przymierza chrztu świętego, to zna- czy przymierza z Chrystusem i Trójjedynym Bogiem.  Każde poświecenie oraz będące jego formą zawierane  i  odnawiane  przymierze  miłości,  jest  decyzją,  by  na  nowo, w wolności, opowiedzieć się za Chrystusem, za  Jego misją oraz za jego Królestwem.” (J. Kentenich).

FORMACJA

  • Ciągła formacja roczna: spotkania w grupach stanowych  w  parafii  (rodziny,  matki,  ojcowie,  młodzież  żeńska i męska) .
  • Formacja  dodatkowa:  rekolekcje,  dni  skupienia, pielgrzymki, sympozja.
FORMY POSŁUGIWANIA W PARAFII

Inicjatywy  apostolskie  grup  i  pojedynczych  osób  oraz zaangażowanie w życie parafii jest uzgadniane  z odpowiedzialnymi za duszpasterstwo w parafii –  grupy  pracują  samodzielnie  ale  w  ścisłej  łączności  z proboszczem parafii

JAK WŁĄCZYĆ SIĘ DO RUCHU?

Grupy Szensztackie ( rodziny, matki, młodzież żeńska, młodzież męska, krąg MTA pielgrzymującej) powstają  w  parafii  za  zgodą  Księdza  Proboszcza.  Aby  zainicjować  Ruch  w  parafii  trzeba  wejść  w  kontakt  z  osobą odpowiedzialną za grupy Ruchu Szensztackiego w diecezji.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.