Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Unia Europejska
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Ruchy

Rycerze Kolumba


Kapłan odpowiedzialny za Wspólnotę w Diecezji
kapelani rady zakonu w poszczególnych parafiach
Odpowiedzialni świeccy
Członkowie Rady Zakonu w poszczególnych miejscowościach
Parafie, w których odnajdziesz grupy
Brusy
Chojnice (MB Królowej Polski)
Chojnice (Ścięcia św. Jana Chrzciciela)
Kramarzyny
Lębork (Miłosierdzia Bożego)
Lębork (NMP Królowej Polski)
Łeba (św. Jakuba)
Sierakowice (św. Marcin)
http://www.rycerzekolumba.com
HISTORIA

2 października 1881 roku, mała grupka mężczyzn spotkała się w piwnicy Kościoła Najświętszej Marii Panny na alei Hillhouse w New Haven, stanie Connecticut. Z inicjatywy proboszcza, 29-letniego księdza Michaela McGivneya, mężczyźni ci założyli stowarzyszenie bratnie, które później stało się największą w świecie katolicką, rodzinną organizacją bratnią. Znajdowali oni siłę w solidarności, poczucie bezpieczeństwa w jednomyślności i wspólnemu oddaniu się świętej sprawie: przysięgali bronić swojej ojczyzny, rodziny i wiary…  29 marca 1882 roku została zalegalizowana organizacja Rycerzy Kolumba

CHARYZMAT

Organizacja została powołana w celu:

 • prowadzenia działalności dobroczynnej i charytatywnej, w tym na rzecz osób ubogich, chorych lub samotnych, osób niepełnosprawnych i wymagających specjalnej troski, rodzin wielodzietnych, niepełnych lub dysfunkcyjnych;
 • udzielania pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, ofiarom wojen, klęsk żywiołowych oraz rodzinom tych osób, jak również rodzinom wielodzietnym i samotnym matkom;
 • prowadzenia działalności na rzecz umacniania kultu religijnego, wiary katolickiej, pielęgnowania i obrony wartości chrześcijańskich;
 • wspierania ewangelizacji prowadzonej przez Kościół rzymskokatolicki;
 • prowadzenia działalności prorodzinnej; ochrony macierzyństwa i propagowania idei obrony życia poczętego oraz odpowiedzialnego rodzicielstwa;
 • prowadzenia działalności edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej, w szczególności wychowania dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich;

Organizacja realizuje swoje cele poprzez:

 • nieodpłatne organizowanie i prowadzenie akcji pro-life, promujących i wspierających ochronę życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, w tym urządzanie zbiórek rzeczowych, wspieranie domów samotnej matki, organizowanie marszów pokojowych, mszy świętych w obronie dzieci nienarodzonych;
 • nieodpłatne organizowanie i prowadzenie pielgrzymek oraz procesji;
 • udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom potrzebującym;
 • udzielanie finansowego i organizacyjnego wsparcia osobom i instytucjom realizującym, wspierającym i/oraz promującym cele Fundacji;
 • udzielanie stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych;
 • prowadzenie współpracy z Fundatorem;
 • ścisłą współpracę z Kościołem rzymskokatolickim w Polsce, w szczególności z Konferencją Episkopatu Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Polsce oraz z poszczególnymi biskupami diecezjalnymi i parafiami;
 • współpracę z innymi organizacjami i instytucjami, w zakresie w jakim ich cele działania są zbieżne z celami działania Fundacji, w szczególności z lokalnymi stowarzyszeniami zrzeszającymi członków Fundatora;
 • nieodpłatne organizowanie i prowadzenie warsztatów, projekcji, występów artystycznych, zawodów sportowych i innych imprez o charakterze edukacyjnym, naukowym, kulturalnym i artystycznym;
JAK WŁĄCZYĆ SIĘ DO GRUPY

Członkami Rycerzy Kolumba mogą być jedynie mężczyźni, którzy ukończyli 18 lat i są praktykującymi katolikami pozostającymi w duchowej łączności ze Stolicą Apostolską. Wymóg bycia praktykującym katolikiem oznacza, że dany mężczyzna akceptuje Urząd Nauczycielski Kościoła Katolickiego w sprawach wiary i moralności, dąży do życia zgodnego z przykazaniami Kościoła Katolickiego, a także może przystępować do Sakramentów Świętych.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.