Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Synod 2021-23

Synod 2021-23


Z błogosławieństwem papieża Franciszka rozpoczął się czas synodu, kiedy słuchając Ducha Świętego mamy ożywić Kościół – odkryć Jego piękno i Nim żyć. A co to Synod? To jest wspólna droga wszystkich nas – ochrzczonych, którzy jesteśmy zaproszeni do słuchania i rozeznawania głosu Boga w Kościele. Zatroszczmy się wspólną modlitwą o owoce tego czasu.

Synod o synodalności – zaproszenie Biskupa Arkadiusza Okroja

Modlitwa


Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,

zgromadzeni w Imię Twoje.

Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;

zamieszkaj w naszych sercach,

naucz nas drogi, którą mamy iść

i jak mamy nią podążać.

Jesteśmy słabi i grzeszni;

nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.

Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,

albo stronniczość wpływała na nasze działania.

Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,

abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,

i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy

i tego, co jest słuszne.

O to wszystko prosimy Ciebie,

który działasz w każdym miejscu i czasie,

w komunii Ojca i Syna,

na wieki wieków. Amen.

SYNTEZA Z DIECEZJALNEGO ETAPU SYNODU O SYNODALNOŚCI

Od dnia 22 października 2021 roku w naszej diecezji trwały prace synodalne w ramach lokalnego etapu Synodu o synodalności. W tym okresie odbył się szereg spotkań, rozmów i konsultacji na różnych płaszczyznach i w różnych formach. Stanowiły one odpowiedź na zaproszenie papieża Franciszka, by wsłuchiwać się, jako cały Lud Boży, w to co Bóg chce nam powiedzieć w tym czasie i w jakim kierunku chce nas poprowadzić.

Owoce wszystkich spotkań zostały zebrane i przekazane Diecezjalnemu Zespołowi Synodalnemu, który rozeznał trzy główne obszary wyłaniające się z wypowiedzi uczestników Synodu i zawarł je w niniejszej Syntezie. Stanowią one odpowiedź na pytanie jak „podążanie razem” realizuje się dzisiaj w naszym Kościele lokalnym i do czego szczególnie zaprasza nas Duch Święty, abyśmy byli wspólnotą bardziej synodalną. Zachęcamy do lektury.

DIECEZJALNY ZESPÓŁ SYNODALNY


  1. bp dr Arkadiusz OKROJ
  2. s. Dorota Cichon
  3. Maciej Kozak – współprzewodniczący zespołu
  4. Małgorzata Krzemińska – współprzewodnicząca zespołu
  5. ks. mgr Piotr Lipkowski

KONTAKT


e-mail: synod@diecezja-pelplin.pl
tel. 58 536 12 21, wewn. 347 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00)


Do pobrania