Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Duszpasterstwa

Duszpasterstwo Kolejarzy


Diecezjalny duszpasterz:
ks. prałat mgr Jan Ostrowski

Duszpasterstwo Kolejarzy sprawuje opiekę nad środowiskiem pracowników kolei. W Polsce swoje początki ma już od czasu powstania pierwszych linii kolejowych. Ten nowoczesny wówczas środek transportu wymagał wykwalifikowanej, wykształconej kadry, która z czasem wytworzyła specyficzne środowisko społeczno-zawodowe charakteryzujące się patriotyzmem, wysoką odpowiedzialnością i dyscypliną, a także głęboką religijnością.