Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Duszpasterstwa

Duszpasterstwo Policjantów


Diecezjalny duszpasterz:
ks. kanonik Jan Buk

Zadaniem kapelanów policji w ramach duszpasterstwa policjantów jest organizowania opieki duszpasterskiej dla funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz ich rodzin, a także weteranów i kombatantów oraz emerytów i rencistów formacji policyjnych. Zasady współpracy reguluje Porozumienie między komendantem głównym policji i delegatem konferencji episkopatu polski ds. duszpasterstwa policji, zawarte w dniu 19 października 2007 r. w Warszawie w sprawie organizacji i funkcjonowania katolickiego duszpasterstwa w Policji.