Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Duszpasterstwa

Duszpasterstwo Trzeźwości i Osób Uzależnionych


Podstawową formą zwyczajnego duszpasterstwa trzeźwości jest głoszenie słowa Bożego, działalność liturgiczna i służenie bratnią pomocą. Duszpasterstwo trzeźwościowe zwyczajne ma na celu wychowywanie do trzeźwości,  kształtowanie nowych obyczajów,  osobisty przykład abstynencji i modlitwy,  ukształtowanie u wiernych odpowiedniej postawy wobec alkoholików i narkomanów.