Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Duszpasterstwa

Duszpasterstwo Więzienne


Duszpasterstwo obejmuje opieką religijną osoby pozbawione wolności i przebywające w aresztach śledczych. Odpowiadając na stawiane wymogi zawarte w Ewangelii kapelan więzienny kościoła rzymskokatolickiego podejmuje posługę duszpasterską również w zakładach karnych znajdujących się na terenie Diecezji Pelplińskiej.