Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Kapłani

ks. Kazimierz Popielski

profesor zwyczajny
doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie psychologii
doktor honoris causa

  • Prałat honorowy Jego Świętobliwości

Dane biograficzne

  • Rok urodzenia: 1935 r.
  • Data imienin: 04 marca
  • Rok i miejsce święceń: 1960, Pelplin
  • Parafia pochodzenia: Brodnica

Aktualny urząd

  • Kapłan Senior - Emeryt od 2010 r.

Dane kontaktowe

Dodatkowo pełnione funkcje

  • Honorowy Prezydent Institute of Biofeedback and Noo-psychosomatic