Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Prewencja w Diecezji

Ochrona dzieci i młodzieży


Komunikat Zespołu ds. Ochrony dzieci i młodzieży w sprawie przestrzegania wytycznych dotyczących ochrony dzieci i młodzieży

W związku z faktem pobytu uchodźców z Ukrainy również w plebaniach i budynkach kościelnych, Diecezjalny Zespół ds. Prewencji przypomina o obowiązku przestrzegania „Wytycznych dotyczących ochrony dzieci i młodzieży w diecezji pelplińskiej”. Przyjęcie potrzebujących pod swój dach jest odruchem serca oraz chęcią pomocy bliźniemu. Należy jednak zawsze pamiętać o poszanowaniu granic prywatności  i intymności drugiego człowieka, a zwłaszcza małoletnich. Osoby te doświadczyły przekroczenia granic bezpieczeństwa w ogromnym stopniu. Potrzebują teraz funkcjonowania w środowisku, w którym panują konkretne i jasne zasady szanujące autonomię, dające im możliwość doświadczenia na nowo własnej podmiotowości. Przestrzeganie „Wytycznych…” ma m.in. przyczynić się do stworzenia takiego środowiska i pomóc w powrocie do równowagi psychofizycznej osobom doświadczającym konsekwencji przeżyć traumatycznych. 

Stojąc wobec faktu, że w Kościele niektórzy nasi Bracia i Siostry zamiast spotkać Żywego Boga zostali skrzywdzeni, my wierni świeccy i duchowni diecezji pelplińskiej, pragniemy  zrobić wszystko co w naszej mocy, aby pomóc skrzywdzonym oraz zapobiec takim tragediom w przyszłości. Jesteśmy bowiem wspólnotą Kościoła, wezwaną do jedności i  współodpowiedzialności za wyrządzane pośród nas krzywdy.

Mamy świadomość, że sprawcą przemocy jest zawsze konkretny człowiek. Prewencja polega zatem przede wszystkim na głębokiej formacji ludzkiej, prowadzącej do dojrzałości emocjonalnej, świadomości własnych potrzeb i umiejętności ich zaspokajania bez krzywdzenia innych. Owa formacja dotyczy każdej osoby, a w szczególności osób zaangażowanych w życie Kościoła. Niniejsze Wytyczne jej nie zastąpią. Są tylko pewnym minimum, regulującym zachowania osób i funkcjonowanie parafii oraz innych podmiotów kościelnych, aby zapewnić ochronę dzieciom i młodzieży.

Preambuła. “Wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w diecezji pelplińskiej.”

DELEGAT BISKUPA PELPLIŃSKIEGO DS. OCHRONY DZIECI I MŁODZIEŻY

ks. kanonik dr Adam Kałduński
58 536 12 21 wew. 338
576 877 977
kanclerz@diecezja-pelplin.pl

DUSZPASTERZ DS. POMOCY DUCHOWEJ OFIAROM PRZESTĘPSTW PEDOFILII, ICH RODZINOM ORAZ WSPÓLNOTOM LOKALNYM, ZRANIONYM PRZESTĘPSTWEM

ks. mgr lic. Andrzej Żur
azur@pelplin.opoka.org.pl

KURATOR DUCHOWNYCH OSKARŻONYCH O PRZESTĘPSTWA WOBEC MAŁOLETNICH

ks. kanonik dr Adam Kałduński
ZESPÓŁ DS. PREWENCJI

  1. bp dr Arkadiusz OKROJ
  2. Ewa Chyła
  3. ks. dr Arkadiusz Drzycimski
  4. Krystyna Dudzis
  5. Dorota Gorczyca
  6. ks. dr Adam Kałduński
  7. Dorota Kamrowska
  8. Rafał Maliszewski
  9. ks. dr Łukasz Simiński
  10. ks. mgr lic. Andrzej Żur

Do pobrania