Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Parafie

Parafia pw.

Matki Boskiej Częstochowskiej

Charzykowy

Dekanat: Chojnicki

Adres parafii: ul. Długa 41, 89-606 Charzykowy
woj. pomorskie, powiat chojnicki, gmina Chojnice

Dane teleadresowe:

Liczba wiernych: 2.250

Księża pracujący w parafii

Rezydent - Kapłan senior:

Porządek nabożeństw

Porządek nabożeństw

Niedziele i święta:

07:00, 08:45, 10:45, 18:00

Święta "zniesione":

08:15, 18:00

Dzień powszedni:

07:00, 17:00, 18:00

Kościoły filialne i kaplice

Brak kościołów filialnych i kaplic

Odpust:

MB Częstochowskiejipsa die

Historia parafii:

Wcześniej parafia należała do wspólnoty św. Jana Chrzciciela w Chojnicach. Nowa parafia została ustanowiona w marcu 1979 r. Budowę kościoła rozpoczęto w 1985 r. Kościół został poświęcony w 1994 r.

Przynależność miejscowości i ulic do parafii:

Bachorze, Chojniczki, Funka, Jarcewo, Łukomie, Stary Młyn, Wolność

Poprzedni proboszczowie:

  • ks. Marian Turzyński (1970-1993)
  • ks. Dominik Szulc (1993-1999)

Kapłani pochodzący z parafi:

  • ks. Krzysztof Piątkiewicz
  • ks. Maciej Dzwonkowski
  • ks. Jan Lubiński

ul. Długa 41, 89-606 Charzykowy woj. pomorskie, powiat chojnicki, gmina Chojnice