Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Parafie

Parafia pw.

Matki Boskiej Częstochowskiej

Prokowo

Dekanat: Kartuski

Adres parafii: Prokowo, ul. Kościelna 1, 83-300 Kartuzy,
woj. pomorskie, powiat kartuski, gmina Kartuzy

Dane teleadresowe:

Liczba wiernych: 1.256

Księża pracujący w parafii

Porządek nabożeństw

Porządek nabożeństw

Niedziele i święta:

08:00, 10:00, 11:30

Święta "zniesione":

10:00, 18:00

Dzień powszedni:

17:00, 18:00

Kościoły filialne i kaplice

Brak kościołów filialnych i kaplic

Odpust:

Matki Boskiej Częstochowskiejipsa die

Historia parafii:

Budowa domu katechetycznego (kaplicy kościoła) rozpoczęła się 3 marca 1987 r. Poświęcenia nowej świątyni dokonał 21 marca 1989 r. biskup chełmiński Marian Przykucki. 1 lutego 1990 r. dekretem biskupa Mariana Przykuckiego została erygowana parafia.

Przynależność miejscowości i ulic do parafii:

Dziewcza Góra, Garcz Wybudowanie, Mokre Łąki, Prokowskie Chrósty, Sytnia Góra

Poprzedni proboszczowie:

  • ks. Mieczysław Kuciński (1990-1995)

Prokowo, ul. Kościelna 1, 83-300 Kartuzy, woj. pomorskie, powiat kartuski, gmina Kartuzy