Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Parafie

Parafia pw.

Świętego Jana Marii Vianneya

Gostkowo

Dekanat: Bytowski

Adres parafii: Gostkowo 19 F, 77-114 Gostkowo
woj. pomorskie, powiat bytowski, gmina Bytów

Dane teleadresowe:

Liczba wiernych: 862

Księża pracujący w parafii

Porządek nabożeństw

Porządek nabożeństw

Niedziele i święta:

09:00, 11:00

Święta "zniesione":

17:00

Dzień powszedni:

17:00, 18:00

Kościoły filialne i kaplice

Brak kościołów filialnych i kaplic

Odpust:

św. Jana Vianneyaipsa die

Historia parafii:

W latach 90. XX w. rozpoczęto przygotowania do budowy kościoła 21 czerwca 1998 r. biskup Piotr Krupa wmurował kamień węgielny pod powstającą świątynię. 11 czerwca 2010 r. biskup diecezjalny Jan Bernard Szlaga powołał do istnienia nową parafię.

Przynależność miejscowości i ulic do parafii:

Miedzierza, Sarniak, Zbysław

Kapłani pochodzący z parafi:

  • br. Paweł Bryzek OSPE

Gostkowo 19 F, 77-114 Gostkowo woj. pomorskie, powiat bytowski, gmina Bytów