Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Parafie

Parafia pw.

Świętego Maksymiliana Mari Kolbego

Łubiana

Dekanat: Kościerski

Adres parafii: ul. Kościelna 6, 83-407 Łubiana,
woj. pomorskie, powiat kościerski, gmina Kościerzyna

Dane teleadresowe:

Liczba wiernych: 1.968

Księża pracujący w parafii

Rezydent - Kapłan senior:

Porządek nabożeństw

Porządek nabożeństw

Niedziele i święta:

08:30, 11:00, 16:00

Święta "zniesione":

08:00, 10:00, 17:00, 18:00

Dzień powszedni:

08:00, 17:00, 18:00

Kościoły filialne i kaplice

Brak kościołów filialnych i kaplic

Odpust:

Św. Maksymiliana Marii Kolbego10 października

Historia parafii:

Parafia powstała w lipcu 1983 r. Kościół zbudowano w latach 1983-1990.

Poprzedni proboszczowie:

  • ks. Bogdan Augustyniak (1983-2008)

Kapłani pochodzący z parafi:

  • ks. Zygmunt Jankowski
  • ks. Maciej Zabrocki
  • ks. Kamil Ostrowski

ul. Kościelna 6, 83-407 Łubiana, woj. pomorskie, powiat kościerski, gmina Kościerzyna