Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Parafie

Parafia pw.

Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej

Śliwice

Dekanat: Czerski

Adres parafii: ul. ks. St. Sychowskiego 29, 89-530 Śliwice
woj. kujawsko-pomorskie, powiat tucholski, gmina Śliwice

Dane teleadresowe:

Liczba wiernych: 4.400

Księża pracujący w parafii

Porządek nabożeństw

Porządek nabożeństw

Niedziele i święta:

07:30, 09:00, 11:00, 13:15, 14:30, 18:00

Święta "zniesione":

09:00, 17:00, 18:00

Dzień powszedni:

08:00, 17:00, 18:00

Kościoły filialne i kaplice

Kościoły filialne:

Św. Brata Alberta Chmielowskiego – Zarośla
Św. Huberta – Okoniny

Odpust:

Śliwice – NMP Matki Pocieszenia ostatnia niedziela sierpnia
Św. Katarzyny Aleksandryjskiejsobota, ok. 25 listopada
Zarośla – Św. Brata Alberta Chmielowskiegoniedziela ok. 17 czerwca
Okoniny – Św. Hubertaniedziela po 3 listopada

Historia parafii:

Parafia powstała w XIII wieku. Kościół był zawsze katolicki. Najpierw drewniany, od 1830 r. murowany, rozbudowany w latach 1901-1902.

Przynależność miejscowości i ulic do parafii:

Byłyczek, Brzeźno, Brzozowe Błota, Główka, Jabłonka, Kamionka, Laski, Linówek, Lińsk, Lisiny, Lubocienie, Łoboda, Okoniny, Okoniny Nadjeziorne, Rosochatka, Śliwiczki, Zarośla, Zwierzyniec

Poprzedni proboszczowie:

 • ks. Ignacy Nawacki (1926-1948)
 • ks. Erhard Staniszewski (1948-1997)

Kapłani pochodzący z parafi:

 • ks. Michał Klimas
 • ks. Leszek Knut
 • ks. Kazimierz Synak
 • ks. Piotr Wilkowski
 • ks. Piotr Szamocki
 • ks. Grzegorz Szamocki
 • ks. Piotr Tryc
 • ks. Andrzej Pryba MSF
 • ks. Hieronim Doering CR
 • ks. Jacek Połom
 • ks. Grzegorz Ringwelski TCH
 • ks. Tomasz Krajna
 • ks. Tomasz Mońko
 • ks. Marian Knut
 • ks. Krzysztof Wilkowski

ul. ks. St. Sychowskiego 29, 89-530 Śliwice woj. kujawsko-pomorskie, powiat tucholski, gmina Śliwice