Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Projekty Unijne

Barokowy zespół parkowy w Pelplinie

Opublikowano: 29 lipca 2016


W związku z przygotowywanym wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Barokowy zespół parkowy w Pelplinie – udostępnienie poprzez zagospodarowanie terenu oraz nadanie nowej funkcji wystawienniczo-kulturalnej” kierujemy zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia badania rynku oraz sporządzenia analizy popytu w celu oceny prognozowanego wzrostu popytu na usługi edukacyjno-kulturalne będące wynikiem realizacji ww. projektu.
Treść zapytania ofertowego oraz formularz oferty znajdują się w załączniku.