Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Diecezja
Pelplińska
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Projekty Unijne

Diecezja Pelplińska zrealizuje kolejne przedsięwzięcie.

Opublikowano: 5 stycznia 2018


Projekt „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury – modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie”, obejmujący remont i adaptację na cele kulturalno-edukacyjne zabytkowych budynków Diecezji Pelplińskiej, dzięki pozytywnej decyzji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uzyskał dofinansowanie w wysokości 12.482.821,83 zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 14.685.672,75 zł.

Celem projektu jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego Średniowiecznego Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie. 

W ramach projektu powstanie Kociewskie Centrum Kultury (KCK) na bazie trzech budynków Diecezji. KCK będzie dostarczycielem bogatej oferty kulturalno-edukacyjnej dla odwiedzających oraz mieszkańców Pelplina. Dodatkowo infrastruktura, którą będzie zarządzać KCK, będzie udostępniana lokalnym organizacjom pozarządowym dla ich własnej działalności statutowej o charakterze kulturalno-edukacyjnym. Elementem projektu jest również stworzenie infrastruktury sanitarnej (toalety, pokój dla matki z dzieckiem) oraz ławek zewnętrznych, co będzie dodatkową wartością oczekiwaną przez odwiedzających.

Projektowany w ramach przedsięwzięcia zakres działań obejmuje m.in. remont i adaptację na cele kulturalno-edukacyjne 3 budynków i ich wyposażenie: Diecezjalne Centrum Informacji Turystycznej –  zakres obejmuje wykonanie prac remontowo – budowlanych, zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem oraz systemy przeciwpożarowe; Dom Artysty – dawny budynek sióstr – zakres obejmuje m.in. przebudowę wnętrz, nowoprojektowaną klatkę schodową, zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem oraz systemy przeciwpożarowe; Kociewskie Centrum Edukacji i Kultury – zakres obejmuje m.in. całkowitą przebudowę wnętrz, nową klatkę schodową, zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem oraz systemy przeciwpożarowe).W ramach projektu także zostanie uformowana szata roślinna i powstanie mała architektura w sąsiedztwie remontowanych budynków. 

Jednym z istotniejszych działań projektu jest stworzenie nowej oferty kulturalno-edukacyjnej: spacery po Opactwie Pocysterskim wraz z przewodnikiem, warsztaty historyczne, warsztaty edukacyjno-artystyczne, zajęcia etnograficzne, warsztaty muzyczne, Klub Książki, konkursy wiedzy o Opactwie Cysterskim, Pelplinie i Kociewiu, cztery wystawy stałe. Dodatkowo pomieszczenia Centrum będą udostępniane grupom zorganizowanym, lokalnym i przyjezdnym.

Ponadto wykonane zostanie zaplecze toalet (dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, dodatkowo pokój dla matki z dzieckiem) oraz miejsce na regenerację sił pomiędzy zwiedzanymi punktami – ławki na terenie KCK.

Podejmowane będą również działania informacyjne w celu wypromowania nowej oferty na rynku (materiały promocyjne, strona www, artykuły w prasie i Internecie, tablica informacyjna, tablica pamiątkowa).

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.