Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Diecezja
Pelplińska
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Projekty Unijne

„Efektywność energetyczna Obszaru „Pomnik Historii w Pelplinie”: etap 2”

Opublikowano: 30 stycznia 2017


„Efektywność energetyczna Obszaru „Pomnik Historii w Pelplinie”: etap 2” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Dnia 13.01.2017 roku w Gdańsku została zawarta Umowa o dofinansowanie

Projektu: ”Efektywność energetyczna Obszaru

 „Pomnik Historii w Pelplinie” : etap 2”

w ramach działania 10.02 Efektywność energetyczna, oś priorytetowa 10. Energia

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

na lata 2014-2020

Nadrzędnym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności  publicznej  znajdujących się na terenie obszaru „Pomnik Historii w Pelplinie” Realizację celu wspierać będą cele cząstkowe:

1) Głęboka modernizacja energetyczna budynków z uwzględnieniem potrzeby monitorowania i zarządzania energią wraz z wymianą źródeł ciepła oraz wykorzystaniem instalacji OZE

2) Wykorzystanie instalacji OZE

3) Wykorzystanie silnika kogeneracyjnego, dzięki któremu powstawać będzie ciepło i energia elektryczna

Wartość projektu: 32 409 574,02 PLN

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 31 852 027,33 PLN

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 27 074 223,23  PLN

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.