Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Diecezja
Pelplińska
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Projekty Unijne

Informacja o wyniku postępowania na: Efektywność energetyczna Obszaru „Pomnik Historii w Pelplinie”: etap 2

Opublikowano: 1 września 2017


Pelplin, 01 września 2017 r.

Informacja o wyniku postępowania na:

„Zarządzanie (nadzór inwestorski, inżynier kontraktu (rozliczenie, wnioski o płatność, koordynacja, obsługa administracyjna, zamówienia, nadzór budowlany) projektem pn. Efektywność energetyczna Obszaru „Pomnik Historii w Pelplinie”: etap 2”. 

Zaproszenie do składania oferty zostało skierowane do 1 Wykonawcy: Instytut Inicjatyw Europejskich, Ul. Plac Kaszubski 8/104, 81- 350 Gdynia, który złożył uprzednio kompletny wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 30.08.2017r., do godz.: 10:00 w/w wykonawca złożył swoją ofertę:

Instytut Inicjatyw Europejskich 
Ul. Plac Kaszubski 8/104
81- 350 Gdynia 

Oferowana cena:

Cena ryczałtowa netto: 699 187,00 zł 

(słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem 00/100)

Cena ryczałtowa brutto: 860 000,01 zł

(słownie: osiemset sześćdziesiąt tysięcy 01/100)

Powyższa cena zawiera podatek VAT (23%) w wysokości 160 813,01 zł

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.