Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Diecezja
Pelplińska
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Projekty Unijne

Informacja o wyniku postępowania na: „Wykonanie robót budowlanych, prac konserwatorskich i określonych środków trwałych w ramach projektu „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej”.

Opublikowano: 14 września 2017


Pelplin, 14 września 2017 r.

Informacja o wyniku postępowania na:

„Wykonanie robót budowlanych, prac konserwatorskich i określonych środków trwałych w ramach projektu „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej”. 

Zaproszenie do składania oferty zostało skierowane do 1 Wykonawcy: EG SERVICE SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, który złożył uprzednio kompletny wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 07.09.2017r., do godz.: 10:00 w/w wykonawca złożył swoją ofertę:

EG SERVICE SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
Ul. Mahoniowa 14
81- 198 Mosty

Oferowana cena:

Cena ryczałtowa netto: 15 203 252,04zł 

(słownie: piętnaście milionów dwieście trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa złote 04/100)

Cena ryczałtowa brutto: 18 700 000,00 zł

(słownie: osiemnaście milionów siedemset tysięcy złotych 00/100)

Powyższa cena zawiera podatek VAT (23%) w wysokości 3 496 747,96 zł

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.