Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Diecezja
Pelplińska
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Projekty Unijne

Ogłoszenie o wynikach oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Nr 2/POIiŚ/12/2018

Opublikowano: 18 stycznia 2018


Pelplin, 11 stycznia 2018 r.

Ogłoszenie o wynikach oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Nr 2/POIiŚ/12/2018 pn. Wykonanie prac remontowych, przebudowy, adaptacji i modernizacji budynków zaplecza organizacyjno – administracyjnego Kociewskiego Centrum Kultury oraz wykonanie określonych środków trwałych w ramach projektu pn. „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury – modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie”

Postępowanie dwuetapowe o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z  Art. 70 1 i innymi  Kodeksu cywilnego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach dotyczących publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/) oraz na stronie internetowej Zamawiającego (http://www.diecezja-pelplin.pl/projekty-unijne/) w dniu 21 grudnia 2018 r.

Do upływu terminu składania wniosków, tj. do dnia 7 stycznia 2019 roku, do godz. 8:30 złożono 2 wnioski.

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

  1. INDYGO Marcin Forkiewicz, ul. Z. Burzyńskiego 6B/1, 80-462 Gdańsk, 7.01.2019 r. godz. 8:00
  2. AB HARITAGE Project Sp. z o.o., ul. Myśliwska 90A/3, 80-283 Gdańsk, 7.01.2019 r. godz. 8:20

Wykonawcy, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie są powiązani kapitałowo i osobowo z Zamawiającym (w tym z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy).

Wnioski złożone przez INDYGO MARCIN FORKIEWICZ i AB HARITAGE Project Sp. z o.o. spełniają warunki udziału w postępowaniu – wnioski wraz z załącznikami są kompletne i zawierają wszystkie informacje określone w Ogłoszeniu o zamówieniu.

Komisja, z uwagi na postanowienie Ogłoszenia o zamówieniu określającego, że jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie mniejsza niż 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających warunki, odstąpiła od przyznawania punktacji za spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcami, którzy zostali zaproszeni do złożenia ofert są:

1.           INDYGO MARCIN FORKIEWICZ – Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – wniosek wraz z załącznikami jest kompletny i zawiera wszystkie informacje określone w Ogłoszeniu o zamówieniu.

2.           AB HARITAGE Project Sp. z o.o. – Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – wniosek wraz z załącznikami jest kompletny i zawiera wszystkie informacje określone w Ogłoszeniu o zamówieniu.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.