Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Unia Europejska
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Projekty Unijne

Park. Wyniki postępowania na udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji działań promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych ....

Opublikowano: 14 grudnia 2021


Park. Wyniki postępowania na udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji działań promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych w ramach projektu pn. Barokowy zespół parkowy w Pelplinie – udostępnienie poprzez zagospodarowanie terenu oraz nadanie nowej funkcji wystawienniczo-kulturalnej.


W wyniku przeprowadzonego postępowania na udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji działań promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych w ramach projektu pn. Barokowy zespół parkowy w Pelplinie – udostępnienie poprzez zagospodarowanie terenu oraz nadanie nowej funkcji wystawienniczo-kulturalnej, do realizacji zamówienia wybrano: illegalbreaks Dawid Należyty oferującego cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości: 159 000,00 złotych brutto. Oferta illegalbreaks Dawid Należyty jest kompletna, zgodna z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym i zgodnie z ustalonymi w zapytaniu ofertowym kryteriami jest najkorzystniejsza spośród złożonych ofert.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.