Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Diecezja
Pelplińska
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Projekty Unijne

Projekt „Szansa na przyszłość”

Opublikowano: 19 września 2018


Projekt „Szansa na przyszłość”  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 06. Integracja; Działanie 06.02. Usługi Społeczne; Poddziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

Wnioskodawca: Diecezja Pelplińska

Partnerzy: Gmina Tczew oraz Stowarzyszenie Tczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Okres realizacji : 02.01. 2018 – 31.12.2020

Wartość projektu: 2087744,68, kwota dofinansowania: 1983357,45.

Adresatami są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny:

1. Dzieci i młodzież  w wieku 7-18 lat,

2. Seniorzy – osoby powyżej 60 roku życia, niesamodzielne lub niepełnosprawne.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych skierowanych do rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a więc:
a) wsparcie młodych ludzi w rozwoju ich podstawowych kompetencji interpersonalnych 
w zakresie komunikacji i współpracy w grupie,
b) rozwijanie kreatywności i prawidłowej postawy prospołecznej,
c) integracja międzypokoleniowa łącząca dzieci, młodzież i seniorów,

d) aktywne uczestnictwo osób starszych w życiu społeczności zwiększające szansę uniknięcia samotności, izolacji społecznej i wykluczenia.

Działania:

dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w Placówkach Wsparcia Dziennego w Tczewie (ul. Wodna 6) i Lubiszewie Tczewskim (ul. Sportowa 10):

zajęcia w zakresie terapii pedagogiczno-psychologicznej np.warsztaty interpersonalne, zajęcia grupowe socjoterapeutyczne, warsztaty z artterapii, zajęcia terapeutyczne,  logopedyczne i psychologiczne, 

– działania wspierające rozwój kulturalny:  wyjazdy do teatrów, opery, muzeów, 

– organizacja obozów terapeutycznych i naukowych i wyjść/wyjadów uspołeczniających  w czasie ferii wakacji i ferii zimowych  

-organizacja zajęć  w zakresie poradnictwa zawodowego dla młodzieży,

– działania wspierające i rozwijające zainteresowania, np. warsztaty nauk ścisłych,techniczno-informatycznych, językowych, warsztaty artystyczne itp.

– poradnictwo prawne dla rodziców

dla seniorów w Klubie Seniora Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Klubie Aktywnego Seniora w Lubiszewie: 

– warsztaty tematyczne: sztuk użytkowych, taneczne, teatralne, dobrego wizerunku, aktywności fizycznej, informatyczne itp.

wyjazdy i wycieczki npdo Opery w Gdańsku, Teatru Muzycznego w Gdyni, wycieczki, wyjazdy artystyczno – terapeutyczne

– spotkania z ekspertami, naukowcami i „ludźmi ciekawymi” np. aktywność w starszym wieku – jak twórczo spędzać wolny czas; znaczenie osób starszych w społeczeństwie na przestrzeni wieków, życie seniorów dawniej i dziś; pamięć seniorów – jak się zmienia i jak 
z niej korzystać, nowoczesne technologie w służbie pamięci, komunikacja międzypokoleniowa i z wykorzystaniem współczesnych środków przekazu, miejsca szczególnie ważne dla seniorów w Tczewie i okolicach. 

Kontakt

Biuro Projektu

ul.Wodna 6, 83-110 Tczew 

Osoba do kontaktu: ks. Krzysztof Niemczyk Pełnomocnik Biskupa Pelplińskiego ds.projektu   

  „Szansa na przyszłość”informacje o projekcie dostępne są także:

http://katolik.tczew.pl/33/projekt-ue-szansa-na-przyszlosc-

https://web.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Placówka-Wsparcia-Dziennego-Się-Dzieje-248255765718468/?_rdc=1&_rdr

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.