Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Diecezja
Pelplińska
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Projekty Unijne

Rozstrzygnięcie postępowania na dostawę sprzętu audioprzewodników.

Opublikowano: 2 czerwca 2020


Zakończono postępowanie na dostawę sprzętu do samodzielnego zwiedzania – systemu audioprzewodników dla grup odwiedzających Bazylikę Katedralną w ramach projektu „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej”. 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na  dostawę sprzętu do samodzielnego zwiedzania – systemu audioprzewodników dla grup odwiedzających Bazylikę Katedralną w ramach projektu „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej” wzięło udział trzech potencjalnych wykonawców.

W wyniku przeprowadzonej oceny jedna ze złożonych ofert została odrzucona z tytułu rażąco niskiej ceny. Spośród dwóch pozostałych wybrano ofertę firmy:

AUDIOTOUR.PL Michał Krynicki

Plac Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów

Oferta wpłynęła 26 maja i opiewa na kwotę 71 325,24 zł brutto.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.