Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Projekty Unijne

Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury - modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie

Opublikowano: 8 sierpnia 2016


W związku z przygotowywanym wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury – modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie” kierujemy zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia badania rynku oraz sporządzenia analizy popytu w celu oceny prognozowanego wzrostu popytu na usługi edukacyjne, kulturalne, wystawiennicze i turystyczne będące wynikiem realizacji ww. projektu.

Treść zapytania ofertowego oraz formularz oferty znajdują się w załączniku.