Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Unia Europejska
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Ruchy

Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca


Odpowiedzialni świeccy
Zelatorzy w poszczególnych parafiach
Parafie, w których odnajdziesz grupy
Tczew (św. Józefa)
Smołdzino
Czersk
Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca przy Zgromadzeniu Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych
ul. Poprzeczna 1
05-070 Sulejówek
www.wspomozycielki.pl
adpc@wp.pl
HISTORIA

Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych  w  odpowiedzi  na  wzrost  zainteresowania  tajemnicą  czyśćca  podjęło  decyzję  o  rozpoczęciu  nowej  formy  działalności  apostolskiej.  Pierwsi  członkowie Dzieła zostali wpisani do rejestru w 1985r.

ADPC jest zorganizowaną formą apostolstwa Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych.  Powstało jako odpowiedź na liczne prośby kierowane  do  Zgromadzenia  ze  strony  osób  świeckich,  zainteresowanych współpracą w zakresie naszego charyzmatu.  Zgromadzenie  rozeznało  tę  sytuację  jako  nowy  znak  czasu i nowe wezwanie apostolskie. Decyzja o podję- ciu  tej  formy  naszej  apostolskiej  działalności  zapadła  w roku 1983. Dwa lata później (1985) przyjęto dla niej na- zwę: Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca. Znalazło  to następnie odzwierciedlenie w Konstytucjach Zgromadzenia, zatwierdzonych przez Stolicę Apostolską, które  stanowią prawną podstawę jego istnienia. Pierwsi członkowie włączyli się formalnie do Dzieła w 1985 r. 

CHARYZMAT

Członkowie  Dzieła  podejmują  modlitwę  i  ofiarę w intencji cierpiących w czyśćcu. W ramach formacji zaznajamiają się z eschatologią, starają się o rozwój życia duchowego i kształtowanie postaw apostolskich. 

FORMACJA

Ciągła  formacja  roczna:  comiesięczne  spotkania,  uczestnictwo w Mszy św. za zmarłych, zamówionej  przez członków Dzieła.

Formacja dodatkowa: dni skupienia.

FORMY POSŁUGIWANIA W PARAFII

  • ożywianie pamięci o zmarłych
  • uwrażliwianie  ludzi  na  potrzebę  niesienia  pomocy  duszom w czyśćcu cierpiącym 
JAK WŁĄCZYĆ SIĘ DO GRUPY

Do ADPC może należeć każdy praktykujący katolik, niezależnie od stanu i wieku, który pragnie nieść  pomoc duszom czyśćcowym.  Osoby,  które  po  zapoznaniu  się  z  Informatorem  o ADPC zdecydowały się na przynależność do Apostolskiego Dzieła wypełniają i osobiście podpisują tzw. kartę członkowską, a następnie przesyłają ją do Centrum  ADPC. Tam gdzie istnieje parafialna grupa ADPC, kartę można przekazać animatorowi. Potwierdzeniem  przyjęcia  do  ADPC  jest  „Pamiątka” z Aktem codziennego zaofiarowania.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.