Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Unia Europejska
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Ruchy

Arcybractwo Konającego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Bolesnej


Odpowiedzialni w parafiach
Zelatorzy
Klasztor Sióstr Wizytek
ul. Klasztorna 12
38-200 Jasło
arcybractwa@jaslo.wizytki.pl
www.jaslo.wizytki.pl
HISTORIA

Arcybractwo Konającego Serca Jezusa i Matki Bożej  Bolesnej Siostry Wizytki propagują od 1933 r. a od 1986  r. przy jasielskim klasztorze znajduje się Centrala Arcybractwa podlegająca Centrum w Jerozolimie.  Arcybractwo  założył  w  1848  r.  we  Francji  o.  Jan Lyonard (1819-1887), jezuita, jako dzieło duchowej po- mocy ludziom cierpiącym i umierającym. 

CHARYZMAT

O aktualności i konieczności takiego dzieła modlitewnego świadczy forsowany obecnie przez środowiska  liberalne sposób rozwiązywania problemów i trudności ludzi nieuleczalnie chorych i w podeszłym wieku za  pomocą eutanazji. Cierpienie idzie przez świat i nikt od  niego się nie wykupi. Przeżywane z wiarą i poddaniem  się woli Bożej, w zjednoczeniu z zasługami cierpiące- go Zbawiciela i Jego Bolesnej Matki ma wartość i moc  wielkiej modlitwy. Ofiara ludzi cierpiących jest cennym  skarbem Kościoła. Trzeba się modlić za osoby doświadczane  różnymi  trudnościami,  aby  wspomagane  łaską  Bożą nie zaprzepaszczały swoich cierpień, lecz jako dynamiczna siła twórcza budowały Królestwo Boże. 

Godzina konania jest często decydująca o pośmiertnym losie człowieka. Zadaniem członków Arcybractwa  jest pomoc umierającym poprzez ufną i usilną modlitwę, aby ta ostatnia na ziemi walka znanych nam i nie- znanych osób zakończyła się zwycięstwem miłosierne- go Zbawcy. Odrzucenie przez ludzi łaski pojednania z  Bogiem w godzinę śmierci było przyczyną szczególne- go cierpienie Konającego Serca Jezusa. 

Do obowiązków członków Arcybractwa należy co- dzienne odmawianie modlitwy „O Najłaskawszy Jezu”  albo 1 Ojcze nasz i 1 Zdrowaś Maryjo oraz ofiarowanie  za konających i cierpiących modlitw, pobożnych praktyk  i  spełnianych  obowiązków  jednego,  dobrowolnie  obranego dnia w miesiącu. Zaleca się, by w tym dniu  uczestniczyć we Mszy św. i przystąpić do Komunii św. 

FORMACJA

Ciągła formacja roczna: spotkania kwartalne.

Formacja  dodatkowa:  włączanie  się  w  adoracje  w parafii.

FORMY POSŁUGIWANIA W PARAFII

  • modlitwa
  • pomoc w parafii na miarę bieżących potrzeb
JAK WŁĄCZYĆ SIĘ DO GRUPY

Członkiem  Arcybractwa  może  być  każdy  katolik  prowadzący życie zgodne z nauką Kościoła św. Zapisywać  się  można  osobiście  w  Klasztorze  SS.  Wizytek  w Jaśle, ul. Klasztorna 12 lub za pośrednictwem zelatorów działających w parafiach.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.