Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Unia Europejska
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Ruchy

Arcybractwo Straży Honorowej Niepokalanego Serca Maryi


Odpowiedzialni w parafiach
Zelatorzy
Klasztor Sióstr Wizytek
ul. Klasztorna 12
38-200 Jasło
arcybractwa@jaslo.wizytki.pl
www.jaslo.wizytki.pl
HISTORIA

Straż  Honorowa  Niepokalanego  Serca  Maryi  po- wstała w 1912 r. w klasztorze Sióstr Matki Bożej Miłości  w Becançon, we Francji, na wzór działającej już wcześniej  Straży  Honorowej  Najświętszego  Serca  Jezusa.  Inspiratorem dzieła był o. Dauphin, ówczesny generał  OO.  Eudystów.  Opracowaniem  ustaw  i  jego  rozkrzewianiem  zajęła  się  s.  Maria  Larcher,  która  poświęciła  temu dziełu resztę swego życia. Do Polski Straż Honorową Niepokalanego Serca Maryi sprowadziły Siostry Wizytki z Jasła w 1937 roku. 

CHARYZMAT

Członkowie Straży czczą Niepokalane Serce Maryi ożywiając w sobie żarliwe i autentyczne nabożeństwo  do Matki Bożej, by z Nią przeżywać własne życie i z Nią  współdziałać w zdobywaniu dusz, aby we wszystkich  sercach królował Jej Syn, Jezus Chrystus.  Należący do Arcybractwa obierają sobie dowolną godzinę dnia lub nocy i ofiarują ją na zawsze Niepokalanemu Sercu Maryi. Jest to tzw. godzina straży, w czasie  której  wszystkie  spełniane  czynności  (modlitwa,  praca, rozmowa, rozrywka) wykonuje się w zjednoczeniu  z Sercem Maryi w duchu wynagrodzenia oraz w intencji:  Przyjdź  królestwo  Twoje  przez  królestwo  Maryi  –  hasło polskiej Straży Honorowej. W dniu wstąpienia do  Straży odmawia się akt osobistego poświęcenia się Sercu Maryi, który powinno się często ponawiać. Członkowie Straży, o ile mogą, starają się w pierwsze soboty  miesiąca uczestniczyć we Mszy św. i przyjmować Komunię św. wynagradzającą, a także odmówić akt wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi. 

FORMACJA

Ciągła formacja roczna: spotkania kwartalne.

Formacja  dodatkowa:  włączanie  się  w  adoracje  w parafii.

FORMY POSŁUGIWANIA W PARAFII

  • modlitwa
  • pomoc w parafii na miarę bieżących potrzeb
JAK WŁĄCZYĆ SIĘ DO GRUPY

W  klasztorze  Sióstr  Wizytek  w  Jaśle  znajduje  się  Centrala Straży w Polsce z prawem kanonicznego agregowania nowych kół Arcybractwa.  Bardzo dobrze funkcjonuje i rozwija się Straż tam,  gdzie  Przełożone  Róż  zaproponowały  ją  członkiniom  Żywego  Różańca.  Obie  te  formy  kultu  Matki  Bożej  mogą działać harmonijnie i wzajemnie wzbogacać się  w pogłębianiu ducha Maryjnego. 

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.