Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Ruchy

Caritas Diecezji Pelplińskiej


Dyrektor Caritas Diecezji Pelplińskiej
ks. kanonik dr Grzegorz Weis
Parafie, w których odnajdziesz Caritas
68 zespołów Caritas Parafii
81 Parafialnych Zespołów Charytatywnych
4 Szkolne Koła Caritas
Caritas Diecezji Pelplińskiej
ul. Sambora 28
83-130 Pelplin
www.caritas.pelplin.pl
pelplin@caritas.pl
HISTORIA

Pierwsze narodowe, kościelne centrale ruchu charytatywnego powstały na przełomie XIX i XX w. we Francji  i w Niemczech. W Polsce Instytut Caritas powołano  w 1929 r. W 1932 ks. bp Stanisław Okoniewski powołał  do istnienia Związek Towarzystw Charytatywnych Diecezji Pelplińskiej.

Caritas Diecezji Pelplińskiej jest kontynuacją Caritas  Diecezji Chełmińskiej, powołanej w 1991 r.

CHARYZMAT

Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego  przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej  osoby ludzkiej bez względu na wyznanie, światopogląd,  narodowość, rasę i przekonania.

FORMACJA

  • Ciągła formacja roczna: spotkania formacyjne w  Zespołach Caritas Parafii, spotkania formacyjne dla członków Szkolnych Kół Caritas.
  • Formacja dodatkowa: coroczne rekolekcje dla księży dyrektorów diecezjalnych Caritas z całej Polski,  coroczne  rekolekcje  dla  wolontariuszy  Caritas  z diecezji.
FORMY POSŁUGIWANIA W PARAFII

  • wyszukiwanie osób potrzebujących na terenie parafii i rozeznawanie możliwości przyjścia im z pomocą  (współpraca w tym zakresie z duszpasterzami, grupami parafialnymi, lokalną administracją, organizacjami pozarządowymi)
  • pozyskiwanie  na  swoim  terenie  środków  finansowych i rzeczowych na realizacje pomocy np.: kolekty, aukcje, bale dobroczynne, loterie i inne
  • organizowanie pomocy doraźnej i długofalowej, aż do usamodzielnienia się osoby potrzebującej
  • tworzenie i prowadzenie lokalnych placówek charytatywno-opiekuńczych i leczniczych
JAK WŁĄCZYĆ SIĘ DO STOWARZYSZENIA?

Zespół  Caritas  powstaje  na  wniosek  proboszcza  miejsca i Dyrektora Caritas Diecezji. Szkolne Koło Caritas powstaje na wniosek uczniów lub nauczyciela, katechety bądź duszpasterza parafii. SKC działa na trenie  szkoły za zgodą dyrektora szkoły. Takie inicjatywy należy zgłosić do biura Caritas w Pelplinie.  

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.