Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Ruchy

Franciszkanie Maryi


Ksiądz odpowiedzialny za Stowarzyszenie w Diecezji
ks. prałat mgr Jarosław Kaźmierczak
HISTORIA

Franciszkanie  Maryi    zostali  założeni  w  1993  r.  w Madrycie przez hiszpańskiego księdza (dziennikarza,  biologa i konsulatora Papieskiej Rady ds. Rodziny) Santiago Martina. Działają obecnie w 110 miejscowościach  28 krajów świata, na terenie obydwu Ameryk oraz w Polsce, Holandii, Włoszech, Sri Lance i oczywiście Hiszpanii.  W dniu 25 marca 2007 r. otrzymali papieskie zatwierdzenie swoich statutów. Do Stowarzyszenia należą głównie  osoby świeckie, a także kapłani i dziewice konsekrowane.  FM swoją działalność w Polsce zaczęli właśnie w naszej  diecezji, założyciel i prezydent Stowarzyszenia, ks.  S. Martin, został przyjęty przez Ks. Biskupa Diecezjalnego Jana Bernarda Szlagę i uzyskał jego błogosławieństwo.  Wspólnym dziełem wszystkich FM jest prowadzenie 3 seminariów duchownych oraz sieci poradni medycznych w Republice Dominikany.

CHARYZMAT

„Żyć i rozpowszechniać duchowość wdzięczności,  która opiera się przede wszystkim na posiadaniu relacji z Bogiem pełnej wdzięczności za miłość, jaką od Niego  się otrzymało (…). W ten sposób Franciszkanie Maryi  dążą do tego, by być narzędziem ewangelizacji w służbie  Kościołowi, w ścisłej jedności z Namiestnikiem Rzymu  i z Biskupami własnych diecezji.” (Statut) 

Głównym założeniem programu formacyjnego jest  wskazywać ludziom, jak wyrażać wdzięczność wobec  Stwórcy. Przede wszystkim ukazać, jak odkrywać  wielkość miłości Boga do człowieka. Później pomóc zrozumieć, że Bóg ma swoje prawa i że my mamy obowiązki  wobec Niego – przede wszystkim obowiązek wdzięczności. Po trzecie – nauczyć wdzięczności w codziennym  życiu, ponieważ swą wdzięczność należy wyrażać poprzez czyny miłości.

FORMACJA

 Ciągła formacja roczna: członkowie FM spotykają się  raz w tygodniu w ramach tzw. „szkół wdzięczności”,  gdzie rozważane jest Słowo Życia przygotowywane  przez ks. S. Martina w oparciu o Ewangelię z bieżącej  niedzieli  i  rozsyłane  poprzez  Internet.  Zawiera  ono  zawsze  propozycje  konkretnych  postanowień.  Ponadto  uczestnicy  zobowiązani  są  do  prowadzenie indywidualnej formacji miesięcznej – materiały  do niej są dostępne na oficjalnej stronie internetowej  FM. Jest to formacja moralna, dogmatyczna, apologetyczna i biblijna. 

Formacja  dodatkowa:  w  ciągu  roku  organizowane są dni skupienia oraz kongresy krajowe, które zwykle prowadzi ks. Santiago Martin.

FORMY POSŁUGIWANIA W PARAFII

  • posługa w parafii i dla parafii – misją jest apostolat wdzięczności i miłości wobec Boga
  • dyspozycyjność  wobec  duszpasterzy  w  zakresie działalności charytatywnej, liturgicznej itp. 
  • organizowanie kursów i spotkań o charakterze apologetycznym
JAK WŁĄCZYĆ SIĘ DO GRUPY

Osoby zainteresowane FM mogą zgłaszać się pisemnie na adres w Madrycie (preferowany język hiszpański) lub kontaktując się z wiceprezydentem Stowarzyszenia, ks. Jarosławem Kaźmierczakiem.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.