Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Unia Europejska
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Ruchy

Papieskie Dzieła Misyjne


Dyrektor odpowiedzialny za dzieło w Diecezji
ks. mgr lic. Jerzy Zgoda
Dyrektor Krajowy PDM: ks. dr Maciej Będziński
Skwer Kard. St. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
pdm@missio.org.pl
www.missio.org.pl
HISTORIA

Papieskie Dzieła Misyjne tworzą razem jedną instytucję o poczwórnym rozgałęzieniu:

 • Papieskie  Dzieło  Rozkrzewienia  Wiary:  założone  w  Londynie  w  1822.  przez  zespół  osób  świeckich  z Marią Pauliną Jaricot na czele, 
 • Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła: założone we  Francji przez Stefanię i Joannę Bigard,
 • Papieskie Dzieło Dziecięctwa Misyjnego: założone  we Francji przez biskupa de Forbin-Janson’a. 
 • Papieska  Unia  Misyjna:    założona  we  Włoszech  przez o. Pawła Mannę.

Pierwsze trzy otrzymały status papieski 1922 r. Ostatnie w 1956 r. W diecezji chełmińskiej rozpoczęły swą działalność w latach dwudziestych dwudziestego wieku.

CHARYZMAT

Pierwszym i podstawowym celem Papieskich Dzieł Misyjnych jest budzenie i pogłębianie uniwersalnego ducha misyjnego wśród ludu Bożego. Dostarczają informacji  o stanie i potrzebach misji na wszystkich kontynentach, zachęcają Kościoły do wzajemnego wspierania się przez  modlitwę, użyczanie personelu i pomoc materialną.

Zadaniem Papieskiego Dzieła Rozkrzewienia Wiary  jest: 

 • budzenie zainteresowania dla powszechnej ewangelizacji we wszystkich ośrodkach ludu Bożego przez  informację,  uświadomienie  misyjne  i  wychowanie  młodzieży w duchu misyjnym,
 • wzajemna  pomoc  duchowa  i  materialna  oraz  wy- miana  personelu  apostolskiego  między  Kościołami  lokalnymi.

Zadaniem Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła  jest:

 • uwrażliwienie chrześcijan na sprawę formacji kleru  w Kościołach misyjnych,
 • pomoc  w  przygotowaniu  kandydatów  do  kapłaństwa oraz kandydatów i kandydatek do życia zakonnego w Kościołach misyjnych przez pomoc duchową  i materialną,
 • zbieranie funduszy na zakładanie i rozwój niższych i wyższych seminariów diecezjalnych.

Zadaniem Papieskiego Dzieła Dziecięctwa Misyjnego jest:

 • wspomaganie wychowawców w rozbudzaniu i rozwijaniu u dzieci uniwersalnej świadomości misyjnej  i  wdrażaniu  ich  do  dzielenia  się  wiarą  i  środkami  materialnymi z dziećmi krajów i Kościołów pod tym  względem uboższych,
 • rozbudzanie powołań misyjnych,
 • stworzenie  funduszu  solidarności,  który  niesie  pomoc  dziełom  i  instytucjom  obsługującym  dzieci  w ich potrzebach.

Zadaniem Papieskiej Unii Misyjnej Kapłanów, Zakonników i Zakonnic jest:

 • informacja i formacja misyjna kapłanów, członków  instytutów zakonnych, stowarzyszeń życia wspólne- go i instytutów świeckich, kandydatów do kapłaństwa i życia poświęconego Bogu, jak również innych  osób pełniących w Kościele posługę pastoralną,
 • wspieranie pozostałych trzech Dzieł Misyjnych.
FORMACJA

Ciągła formacja roczna: udział w spotkaniach

Formacja  dodatkowa:  organizowanie  Światowego  Dnia Misji i Misyjnego Dnia Dziecka

JAK WŁĄCZYĆ SIĘ DO GRUPY

Członkiem  tego dzieła może zostać każdy, który  wyrazi gotowość  wspierania dzieła misyjnego. Zgłoszenia przyjmuje Biuro Papieskich dzieł Misyjnych  w Warszawie.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.