Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Ruchy

Ruch dla Lepszego Świata


Promotor Ruchu dla Lepszego Świata
ks. dr Sławomir Kozioł
Koordynator świecki
Mariola Naczk
Parafie, w których odnajdziesz Ruch
Rozłazino
HISTORIA

Ruch dla Lepszego Świata (Movimento per il Mondo  Migliore) powstał we Włoszech pod koniec II wojny  światowej. Jego inicjatorem był włoski jezuita o. Riccardo  Lombardi. Do Polski Ruch dotarł w 1971. Parafia św.  Wojciecha w Rozłazinie jako pierwsza w naszej diecezji  rozpoczęła w1996 r. realizację projektu swej odnowy według programu Ruchu.

CHARYZMAT

Założyciel  Ruchu  wierzył  głęboko,  że  możliwe  jest  zbudowanie  lepszego  świata,  ale  zaczynem  tej  przemiany  może  być  tylko  odnowiony  w  jedności  Kościół. Dlatego głównym kierunkiem działalności  apostolskiej Ruchu jest odnowa zakonów, parafii, diecezji  i całego społeczeństwa. Mają temu służyć szczegółowo  opracowane strategie. Pomocą w odnowieniu parafii  jest projekt „Nowy Obraz Parafii” oraz związane z nim:  Parafialny Ruch Rodzin i Parafialny Ruch Młodych. 

Założenia projektu przekładają postanowienia Soboru  Watykańskiego II na język praktyczny. Program obejmuje  wszystkie osoby, żyjące na terenie parafii: ochrzczone  i  nie  ochrzczone,  praktykujące  i  niepraktykujące.  Działania mają na celu doprowadzić do doświadczenia  wspólnoty i podjęcia odpowiedzialności za Kościół  lokalny. W ten sposób parafia ma stawać się stopniowo  wspólnotą  wspólnot,  których  członkowie  wspólnie  karmią się Słowem Bożym i wspierają się nawzajem  w apostolstwie.

FORMACJA

  • Ciągła  formacja  roczna:  konwiwencje,  sesje,  rekolekcje.
  • Formacja dodatkowa: konwiwencje, sesje, konferencje, co cztery lata spotkania międzynarodowe – „Wieczernik” – na których opracowuje się plan dalszego  działania.
FORMY POSŁUGIWANIA W PARAFII

  • pełne uaktywnienie świeckich w parafii
JAK WŁĄCZYĆ SIĘ DO RUCHU?

Decyzję o włączeniu parafii do Ruchu podejmuje  proboszcz parafii. Powinien nawiązać kontakt z Polską  Grupą Promotorów. W diecezji wszelkie informacje można uzyskać pod wskazanym poniżej  adresem.