Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Ruchy

Ruch Światło-Życie


Moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie
ks. mgr Artur Pukownik
Moderator diecezjalny Domowego Kościoła
ks. kanonik mgr lic. Wincenty Antoni Pytlik
Para Diecezjalna Domowego Kościoła
Wioletta i Andrzej Jasińscy
Parafie, w których odnajdziesz Ruch
Bytów (św. Filipa Neri)
Bytów (św. Katarzyny)
Chojnice (MB Fatimskiej)
Chojnice (MB Królowej Polski)
Chojnice (ścięcia św. Jana Chrzciciela)
Czersk (św. Marii Magdaleny)
Człuchów (św. Jakuba)
Debrzno (Wniebowzięcia NMP)
Goręczyno (Trójcy Świętej)
Gruczno (św. Jana Chrzciciela)
Kamień Krajeński (św. Ap. Piotra i Pawła) Kartuzy (Wniebowzięcie NMP)
Kościerzyna (św. Trójcy)
Kulice (Nowa Cerkiew Wniebowzięcia NMP)
Leśno (podwyższenia Krzyża św.)
Lębork (św. Jakuba)
Lipusz (św. Michała Archanioła)
Nowa Cerkiew (k. Chojnic św. Marii Magdaleny) Nowa Karczma (św. Antoniego z Padwy)
Rytel (NMP Królowej Różańca Św.)
Starogard Gdański (św. Wojciecha)
Świecie (św. Józefa)
Tczew (NMP Matki Kościoła)
Tczew (podwyższenia Krzyża św.)
Tczew (św. Józefa)
https://pelplin.oaza.pl/
HISTORIA

Ruch Światło-Życie jest udaną próbą przełożenia  eklezjologii II Soboru Watykańskiego na język ruchu.  Założycielem Ruchu jest ks. Franciszek Blachnicki (1921- 1987), który od rekolekcji oazowych dla ministrantów  (1954) i Krucjaty Wstrzemięźliwości (1957) poprzez  dalszy rozwój oaz wypracował cały system ewangelizacji i formacji obejmujący dzieci, młodzież i dorosłych.  Program formacyjny dla małżonków został w dużej  mierze zaczerpnięty z programu i duchowości Equipes  Notre-Dame. Ukształtowany w ten sposób Ruch Żywego  Kościoła, przyjął w 1976 r. nazwę: „Ruch Światło-Życie”,  określającą jego duchowość, metodę działania i charyzmat dany Założycielowi.

CHARYZMAT

Cel  i  program  Ruchu  wyrażają  greckie  słowa  „ΦΩΣ”  (światło)  i  „ΖΩΗ”  (życie).  Formuła „Światło- Życie” oznacza jedność światła danego od Boga i życia, czyli postępowania. Sprawca tej jedności jest  Duch Święty.  Światłem  jest:  światło  rozumu,  światło  sumienia,  światło  słowa  Bożego,  światło  Chrystusa  jako  wzoru  osobowego  i  światło  Kościoła,  który  dba  o nieskażony przekaz światła z poprzednich źródeł oraz  o ich właściwa interpretację. Jedność między prawdami  poznanymi i uznawanymi za słuszne, a wyznawanymi  i stosowanymi w życiu, określa program wychowawczy  Ruchu i zarazem jego metodę pedagogiczną.

Celem   Ruchu   Światło-Życie jest formowanie  dojrzałych chrześcijan i budowanie wspólnoty  (communio) Kościoła poprzez ewangelizację i formację,  odnowę liturgii, budowanie braterskich wspólnot  oraz  tworzenie  dzieł  mających  na  celu  przemianę  światła  w  duchu  Ewangelii.  Zadania  te  Ruch  wyraża  w podstawowych sformułowaniach: Nowy Człowiek,  Nowa Wspólnota, Nowa Kultura. Ruch odczytuje znaki czasu i wsłuchując się w głos  Stolicy Apostolskiej, podejmuje jej aktualne zachęty oraz  wypracowuje  na  ich  podstawie  konkretne  programy  działania.

Duchowość  uczestników  Ruchu  Światło-Życie  wyraża się w ciągłym pogłębianiu osobistej relacji do  Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Jest to relacja  miłości – całkowitego oddania się Jemu w wierze i posłuszeństwie na wzór Niepokalanej. Mocy do takiego  osobowego oddania się udziela Duch Święty, On także  jednoczy we wspólnocie żywego Kościoła, w którym  każdy człowiek znajduję środowisko swojego wewnętrznego rozwoju oraz przyczynia się do wzrostu Kościoła  zgodnie  ze  swym  powołaniem.  Osobisty  związek  z Jezusem nawiązuje się i pogłębia przez stały kontakt  ze Słowem Bożym, które staje się słowem życia dzięki  codziennej modlitwie indywidualnej i wspólnej. Źródłem  pełni życia chrześcijańskiego, a zarazem jego szczytem,  jest liturgia, zwłaszcza eucharystyczna, pielęgnowana  przez uczestników Ruchu w odnowionym posoborowym  kształcie. Uczestnicy Ruchu dają świadectwo Jezusowi  Chrystusowi słowem i życiem. Szczególną formą świadectwa jest Nowa Kultura, polegająca na uwalnianiu  człowieka od wszystkiego, co poniża jego godność, oraz  na rozwijaniu wartości osoby i wspólnoty we wszystkich  dziedzinach życia. 

Szczytem życia osobowego jest zdolność do złożenia daru z siebie w akcie pięknej miłości – agape, której  przykład  dał Chrystus Sługa. Uczestnicy Ruchu Światło- Życie chcą wdrażać się w tę postawę posiadania siebie  w dawaniu siebie przez stałą przemianę życia (metanoię) oraz przez podejmowanie bezinteresownej służby  (diakonii), zgodnie z otrzymanymi darami. Powyższe  zasady i praktyki życia duchowego są zawarte w „Drogowskazach Nowego Człowieka”. Małżonkowie, żyjąc  treścią „Drogowskazów”, realizują je w „Zobowiązaniach  Domowego Kościoła”.

Ruch Światło-Życie jest także dziełem Niepokalanej,  Matki Kościoła. Został Jej zawierzony 11 czerwca 1973 r.  Przez kard. Karola Wojtyłę. 

FORMACJA

  • Ciągła formacja roczna: cotygodniowe spotkania  w małych grupach formacyjnych.
  • Formacja dodatkowa: Oaza Dzieci Bożych (I, II, III stopień), Oaza Nowej Drogi (I, II, III stopień), Oaza  Nowego Życia (I, II, III stopień), Oaza Rodzin (I, II, III  stopień), Szkoła Animatora (KODA, ORA), rekolekcje  i kursy diakonii specjalistycznych).
FORMY POSŁUGIWANIA W PARAFIACH

Posługa w diakoniach:

  • Diakonia Deuterokatechumenatu
  • Diakonia Ewangelizacji
  • Diakonia Oaz Rekolekcyjnych
  • Diakonia Wyzwolenia
  • Diakonia Domowego Kościoła
  • Diakonia Liturgii
  • inne diakonie specjalistyczne
JAK WŁĄCZYĆ SIĘ DO RUCHU?

Ruch Światło-Życie obejmuje ludzi różnego wieku i  powołania: dzieci, młodzież, osoby dorosłe różnych stanów: małżeństwa, osoby samotne, kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów itd. Małżeństwa  należące do Ruchu zasadniczo tworzą w jego ramach  kręgi Domowego Kościoła. Aby włączyć się do Ruchu,  należy podjąć po ewangelizacji ciągłą formację oazową.  Aby  włączyć  się  do  Krucjaty  Wyzwolenia  Człowieka należy podjąć postanowienie abstynencji.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.