Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Ruchy

Stowarzyszenie Młodzieży Maryjnej


Odpowiedzialna za Stowarzyszenie w prowincji:
Siostra Jolanta Brandyk,
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo
Parafie, w których odnajdziesz grupy
Tczew (św. Józefa)
Wielkie Walichnowy
www.mlodziezmaryjna.pl
HISTORIA

Stowarzyszenie Młodzieży Maryjnej ma swoje źródło w objawieniach Matki Bożej św. Katarzynie Laboure z 18 na 19 lipca 1830 r. Katarzyna tak relacjonuje  spowiednikowi  księdzu  Aladel  życzenie  Matki  Bożej:  „Matka  Najświętsza  chce  by  Ksiądz  zapoczątkował  Stowarzyszenie, któremu przyrzeka wiele łask. Ksiądz  będzie jego założycielem i dyrektorem. Będzie to stowarzyszenie Dzieci Maryi”  

Założenie Stowarzyszenia zostaje powierzone Zgromadzeniom  Wincentyńskim,  pracującym  wśród  ubogich.  Matka  Boża  pragnęła,  by  najuboższa  młodzież  mogła się spotykać i otrzymywać formację chrześcijańską (ze szczególnym akcentem na maryjność)  i ogólnoludzką.

Stowarzyszenie zatwierdził Pius IX 20 czerwca 1847. Już w pierwszych dziesięcioleciach istnienia Stowarzyszenia  Dzieci  Maryi  uczestniczyły  w  tzw.  misjach  dzielnicowych,  prowadziły  też  ożywioną  działalność  społeczną  i  charytatywną:  ośrodki  dla  dzieci  z  ulicy,  kursy zawodowe, kasy emerytalne… Warto też wspomnieć, że pierwsze w świecie związki zawodowe kobiet  zostały założone prze szarytkę i kilka członkiń Stowarzyszenia. Powstają też ośrodki sportowe – wychowanie fizyczne okazuje się skutecznym sposobem dotarcia  z Ewangelią do dzieci ulicy. 

Międzynarodowy  statut  Stowarzyszenia  został  zatwierdzony przez Stolicę Apostolską 2 lutego 1999 r.  Dziś Stowarzyszenie działa w ok. 50 krajach Europy, Azji, Afryki i obu Ameryk. Trudno podać całkowitą  liczbę członków – szacuje się ją na ok. dwieście tysięcy  osób. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Papieskiej  Radzie ds. Świeckich.   Pierwszy akt erekcyjny Stowarzyszenia w Polsce został wydany w 1852 r.  Czasy zaborów nie sprzyjały jednak rozwojowi Stowarzyszenia. Czas rozkwitu działalności przypada na  okres międzywojenny. Organizowano wówczas zjazdy,  pielgrzymki i wycieczki, wygłaszano referaty, prowadzono  biblioteki,  otaczano  opieką  chorych  i  ubogich,  zwłaszcza dzieci, a w celu zdobycia funduszów na działalność  charytatywną  i  własną  organizowano  loterie  i przedstawienia.  Po  wojnie  siostry  szarytki  starały  się  zbierać  młodzież, jednak niemożliwa była współpraca ogólnokrajowa. 29 stycznia 1992 r. Konferencja Biskupów Diecezjalnych udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności  Dzieci Maryi we wszystkich diecezjach oraz zatwierdziła statut Stowarzyszenia.

CHARYZMAT

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie jego członków do Chrystusa przez wychowanie w wierze i życiu  modlitwy, pogłębione nabożeństwo do Najświętszej  Maryi Panny Niepokalanej i szerzenie Jej kultu oraz  budzenie i rozwijanie ducha apostolskiego w służbie  ubogim. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązują się żyć  Eucharystią, czytać Pismo św. i  odmawiać różaniec.

Stowarzyszenie uwzględnia w swych programach  formacyjnych  wskazania  duszpasterskie  Kościoła.  Współpracuje z innymi grupami wchodzącymi w skład Rodziny Wincentyńskiej. Stowarzyszeniem opiekują się  Siostry Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo. Świętem  patronalnym  jest  Uroczystość  Niepokalanego Poczęcia NMP. 

FORMACJA

Ciągła  formacja  roczna:  cotygodniowe  spotkania  formacyjne w roku szkolnym w trzech grupach wiekowych.

Formacja  dodatkowa:  uczestnictwo  w  nabożeństwach  maryjnych;  dwa  razy  w  roku  zjazd  grup  z  terenu  prowincji;  wakacyjne  obozy  formacyjne,  rekolekcje zamknięte, pielgrzymki.

FORMY POSŁUGIWANIA W PARAFII

  • pomoc osobom starszym i samotnym
  • zaangażowanie w duszpasterstwo w parafii
  • organizacja jasełek, misteriów
  • przygotowanie liturgii
JAK WŁĄCZYĆ SIĘ DO GRUPY

Do Stowarzyszenia mogą należeć dziewczęta i chłopcy, chcący żyć duchem maryjnym. Członkowie (dzieci  i młodzież) formowani są w trzech grupach wiekowych:  Dzieci Maryi Młodsze (od 9 do 11 lat), Dzieci Maryi  Starsze (od 12 do 14 lat) i Młodzież Maryjna (powyżej  15 lat).

Zewnętrznym   znakiem   rozpoznawczym   przynależności do poszczególnych grup jest kolor wstążki, na  której nosi się Cudowny Medalik: różowy dla najmłodszych,  później  zielony,  wreszcie  niebieski.  Młodzież  otrzymuje  Medal  podczas  specjalnej  uroczystości,  po  akcie oddania się Matce Bożej. 

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.