Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Ruchy

Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Piotra


Kapłan odpowiedzialny za Stowarzyszenie w Diecezji
ks. mgr lic. Jan Spierewka
https://www.facebook.com
HISTORIA

Pierwsza kerygmatyczna szkoła  ewangelizacji powstała w 1980 r. w Meksyku (jej twórcą jest José Prado  Flores). Kilka lat później rodzi się Projekt KE KA KO, dając początek licznym szkołom na całym świecie. W Polsce  pierwsze Szkoły powstają na początku lat 90-tych. W naszej diecezji pierwszy kurs według programu  Szkoły odbył się w 1993 r. W Polsce Projekt przyjął nazwę Programu „Redemptoris Missio”. Stowarzyszenie  związane z posługą Szkoły zostało zatwierdzone przez  Biskupa Diecezjalnego w 1999 r.

CHARYZMAT

Szkoła to grupa osób, tworzących wspólnotę pracy, mających mentalność kerygmatyczną, działających z określoną wizją  i  posługujących  się  określoną  metodą.  Szkoła formuje ewangelizatorów, formatorów ewangelizatorów, koordynatorów Szkół Nowej Ewangelizacji – tak, aby każdy katolik  potrafił przekazać Słowo w formie prostej, praktycznej i doświadczalnej. Przygotowanie uczestników do  ewangelizacji odbywa się poprzez udział w teoretyczno-praktycznych kursach. Modlitwa – studium – praktyka  stanowią linie przewodnie Szkoły. 

Sekret, którym żyje i dzieli się Szkoła, można streścić  w trzech słowach:

  • KERYGMAT:  ogłaszanie  Jezusa,  umarłego,  zmartwychwstałego  i  uwielbionego,  Zbawicielem,  Panem, Mesjaszem;
  • CHARYZMAT:  głoszenie  Dobrej  Nowiny  w  mocy Ducha Świętego;
  • KOINONIA: życie zbawieniem we wspólnocie i budowanie  zewangelizowanych  wspólnot  w  Koście- le,  jako  pełnych  zaangażowania,  żyjących  miłością  ewangelizacyjnych wspólnot uczniów Chrystusa.

Szkoła chce służyć każdej parafii, wspólnocie, ruchowi, stowarzyszeniu, a także kapłanom i katechetom  w zakresie formacji ewangelizatorów i formacji formatorów ewangelizatorów, dzieląc się doświadczeniem, jak  ewangelizować i jak uczyć ewangelizować. 

FORMACJA

 Ciągła  formacja  roczna:  comiesięczne  dwudniowe  spotkania formacyjne, praca w ekipie w czasie kursów w ciągu roku.

Formacja dodatkowa: uczestnictwo w kursach, raz  w roku rekolekcje, kongresy.

FORMY POSŁUGIWANIA W PARAFII

  • prowadzenie kursów na terenie diecezji
  • przygotowanie ewangelizatorów do ewangelizacji
  • zakładanie nowych Szkół w parafiach
  • posługa w czasie rekolekcji parafialnych, wspólnotowych
JAK WŁĄCZYĆ SIĘ DO GRUPY

SNE powstać przy parafii, przy wspólnocie zakonnej  lub jako narzędzie formacji ewangelizatorów w ruchu  czy stowarzyszeniu. Tworzy ją grupa osób, które uczestniczą w kursach i same je prowadzą. Szkoły podlegają biskupowi diecezjalnemu, są od siebie niezależne – dzielą  się doświadczeniem w zakresie metodyki pracy Szkoły.  Każda osoba tworząca SNE powinna mieć zapewnioną  formację we wspólnocie modlitewnej, ruchu, stowarzyszeniu itp.